16

De scholen hebben nieuwe onderwijsuitgangspunten ontwikkeld en/of ingevoerd. Alle scholen zijn in ontwikkeling. Het anders aankijken tegen de klassieke organisatie van leeftijdgroepen is op alle scholen aanwezig. Op verschillende manieren, en in verschillend tempo, wordt gewerkt aan andere organisatievormen. De ontwikkelleeftijd van kinderen staat steeds centraler in plaats van de kalenderleeftijd en om goed tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van de diversiteit aan leerlingen moet er slim georganiseerd worden en efficiënt en uitdagend onderwijs worden gegeven. Belangrijk is het besef dat leerlingen andere vaardigheden nodig zullen hebben dan tot nu toe bekend. Dat vergt een andere kijk op eigenaarschap, onderzoeksvaardigheden en ondernemerschap van het kind. Enkele voorbeelden hoe scholen hierop anticiperen zijn: ‘Vier keer wijzer’: inmiddels op enkele scholen ingevoerd. Op aan aantal scholen heeft ‘programmeren’ zijn intree gedaan`, IPC, Engels wordt langzamerhand aan steeds jongere leerlingen aangeboden. Excellentie Er blijft veel vraag naar onderwijs aan hoogbegaafden. Via Nova is uitgebreid van 4 naar 5 groepen. De plusgroepen worden door ongeveer 120 kinderen bezocht. Deze groepen maken een verandering door die van losstaande groepen naar geïntegreerde groepen gaat, waarbij de leerkracht steeds meer de begeleider van het proces wordt. Kwaliteit van leerkrachten Op één school wordt met “LeerKRACHT” gewerkt, een traject waarbij het eigenaarschap van het onderwijs nadrukkelijk bij leerkrachten wordt gelegd. Op twee andere scholen wordt met inhoudelijke werkgroepen gewerkt. Steeds meer staat de inhoud centraal en veel minder het praktische overleg. Tussen leerkrachten wordt steeds meer uitgewisseld. De scholen werken onderling samen in clusters van drie scholen waarbij het doel is om met en van elkaar te leren en dichtbij elkaar te staan in de ontwikkeling. Elkaar scherp houden middels zelfevaluatie heeft in 2017 ook plaats gevonden binnen de clusters. De kwaliteit van leerkrachten wordt ondersteund en gemonitord met het instrument “Bardo”. Hierbij gaat het om het meten van de kwaliteit zelf (landelijke competenties), het volgen van gesprekken en het koppelen van individuele competenties aan de schooldoelen. In 2018 zal dit instrument door alle leerkrachten worden gebruikt. Jaarverslag | 2017 | 17

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication