25

Afschaffen vervangingspool Vorig jaar hadden wij in samenwerking met Fedra, met het oog op de WWZ- en vervangingsproblematiek, een gezamenlijke vervangingspool. Dit werkte niet naar tevredenheid en werkte niet motiverend en veelal ook niet welzijn bevorderend voor de leerkrachten die in deze vervangingspool zaten: verdeeld zijn voor langere periodes over meerdere scholen, niet horen bij een team, niet mee kunnen doen aan teamscholing, niet voor de groepen staan waar de eigen voorkeur ligt etc. De vervangingspool is derhalve afgeschaft en hiervoor is de extra leerkracht in de plaats gekomen. De vervangingspool vervangen door de ‘extra leerkracht’ Afhankelijk van ERD- en Prestatieboxmiddelen krijgt elke school een percentage FTE toegevoegd. Deze extra leerkracht wordt een teamgenoot, doet mee aan teamscholing en indien mogelijk krijgt deze leerkracht een eigen groep (vaak de wens van starters), waarmee er verschillende andere teamgenoten vrijgespeeld worden om de extra leerkracht te zijn. De extra leerkracht wordt ingezet bij (ziekte)vervangingen maar ook tijdens professionaliseringsactiviteiten van collega’s (denk aan gesprekscyclus in peer review of cursussen). Dit zijn planbare activiteiten. De dagen dat de leerkracht niet ingezet (planbaar of door ziekte van collega’s) kan de leerkracht deze extra dag gebruiken voor de inzet van zijn/haar expertise binnen de school, bijvoorbeeld het programma van wetenschap en techniek verder ontwikkelen, plannen schrijven of onderzoek doen. De opleidingsschool De opleidingsschool is een samenwerking tussen Fedra, Atlant en Inholland. De opleidingsschool zit nog in de opstartfase. Er zijn al divers activiteiten ontplooid met het voornaamste doel de kwaliteit van het werkplekleren te verhogen en brug te slaan tussen theorie en praktijk. Hiervoor heeft een aantal leerkrachten de taak van schoolopleider gekregen. Zij volgen hier ook een opleiding voor bij Inholland. Atlant heeft drie schoolopleiders (maximaal acht uur per week per schoolopleider actief in deze taak). Deze schoolopleiders volgen en beoordelen de studenten tijden hun stages. Hierdoor hebben wij goed in beeld welke studenten interessant zijn om vroegtijdig aan ons te binden. De HR adviseur neemt deel aan de beleidsgroep van de opleidingsschool en de voorzitter CvB zit in de stuurgroep Atlant voert een actief werkgelegenheidsbeleid t.a.v. mobiliteit en ontslag Assessments: Assessments worden op diverse manieren ingezet, voor selectie, voor ontwikkel / verbetertrajecten, maar ook voor certificering van schoolopleiders. Bij het niet geschikt zijn voor de functie volgt een verbetertraject wat in meetbare verbeteringen moet resulteren. Indien het afgesproken doel niet wordt bereikt, kan dit rechtspositionele gevolgen hebben: ontslag via de kantonrechter of een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goed vinden wegens het niet geschikt zijn voor de functie. Vaststellingsovereenkomsten worden soms ook na gesprekken (zonder assessments) overeengekomen. In 2017 zijn wij driemaal een vaststellingsovereenkomst aangegaan. Mobiliteit: De vrijwillige mobiliteit wordt binnen Atlant goed gepromoot. In 2017 gingen vijf medewerkers de verkennende gesprekken aan. Na de mobiliteitsronde concludeerden wij dat er slechts twee medewerkers een nieuwe werkplek hadden gevonden. Echter op het einde van het schooljaar ontstond er een spontane tweede ronde doordat collega’s ons bestuur verlieten. Hierdoor konden nog drie collega’s, waarvan twee zich eerder hadden gemeld voor de mobiliteit, toch ook op een nieuwe plek binnen de stichting starten in het nieuwe schooljaar. 26 | Atlant Basisonderwijs

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication