25

SIGNALEN, KLACHTEN KCOZ EN IGJ Signalering is een van de kerntaken van de CVP Wzd. Het gaat dan om het signaleren van tekortkomingen in de structuur of de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en verblijf, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten van een cliënt. Signalen worden in eerste instantie besproken met de zorgaanbieder, en vaak wordt het dan opgelost. Onderneemt de zorgaanbieder geen gepaste actie, dan kan de CVP Wzd melding doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In 2022 zijn in totaal 68 signalen afgegeven bij de zorgaanbieders (zie kader 1 met voorbeelden afgegeven signalen). Er zijn twee signalen doorgezet naar de IGJ (zie kader 2). Daarnaast zijn er 32 klachten doorgezet naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ), de commissie die bindende uitspraken doet over Wzd-klachten. Naast de KCOZ zijn er nog een aantal Klachtencommissies Wet zorg en dwang in Nederland. KADER 1: VOORBEELDEN AFGEGEVEN SIGNALEN 2022 » Bij meerdere zorgaanbieders is sprake van gesloten deuren op afdelingen. » Tekortkomingen in het toepassen van onvrijwillige zorg, vooral rondom de procedure van het stappenplan. » Geen toegang op afdelingen voor locatiebezoeken. » Inzet van fixeren en het gebruik van een bokkenpoot. » De CVP Wzd heeft van een locatiemanager het verbod gekregen om met andere medewerkers dan de gedragsdeskundige te praten. » In de klachtroute staat beschreven dat de Raad van Bestuur mag bepalen en niet de cliënt zelf of een klacht van een cliënt doorgezet moet worden naar de externe klachtencommissie. » Zorgaanbieders stuurt een klacht niet door naar de externe klachtencommissie. » Zorgaanbieder neemt een klacht niet in behandeling en daarnaast worden de reactietermijnen inzake klachten meerdere keren overschreden. » De huisregels zijn buitenproportioneel en in strijd met de Wet zorg en dwang. 25 KADER 2: MELDING SIGNAAL BIJ IGJ (INSPECTIE GEZONDHEID EN JEUGD) In 2022 zijn er twee meldingen gedaan bij de IGJ. Eén signaal betreft het afwijken van de Wet zorg en dwang op het gebied van het nietvastleggen en volgen van het stappenplan m.b.t. psychofarmaca en gesloten deuren (bij cliënten met een artikel 21 of onvrijwillig verblijf). Het tweede signaal gaat over het feit dat een zorgaanbieder de CVP Wzd geen toegang verleent voor het doen van locatiebezoeken.

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication