29

Het doel van de Wzd is ook het komen tot het terugdringen van onvrijwillige zorg. Hoe ervaart Barry dit?” Minder onvrijwillige zorg is soms de uitkomst, maar net zo vaak wordt onvrijwillige zorg niet teruggedrongen, maar krijgen de cliënt en vertegenwoordiger meer betrokkenheid, uitleg en inspraak. De winst is dan dat iemand zich gehoord en serieus genomen voelt en in zijn rechten beschermd is. Als voorbeeld een dame met dementie, die uiteindelijk - na een gesprek met de zorgaanbieder - inziet dat er toch secuur gehandeld is rond haar onvrijwillige opname. Hoe mooi is de mens: je eigen waardigheid willen behouden. Geen positie geven aan de cliënt of vertegenwoordiger kan veel invloed hebben op de relatie tussen de zorgaanbieder en cliënt of vertegenwoordiger. Het vertrouwen raakt beschadigd. Door de inzet van de CVP Wzd zie je dat deze relaties kunnen verbeteren omdat de balans tussen de partijen verbeterd wordt, dat geeft hersteld vertrouwen en daaruit een goed gesprek over onvrijwillige zorg.” Het is ook altijd belangrijk naar jezelf te kijken vertelt Barry. ”Persoonlijk heb ik mij ontwikkeld door niet te open te exploreren, geen verwachtingen te wekken, kleiner te beginnen, niet alles te willen uitleggen, te kiezen voor een meer eigen vorm, nog meer rekening te houden met de doelgroep en beter uitleggen. Daar mee bedoel ik: meer toegespitst op de situatie (wat ik zie? Wat krijg ik mee krijg van cliënten?). Daarnaast ben ik blij met jurisprudentie en voorbeelden van collega’s. Interessant! Ik ben goed toegerust voor mijn werk vanuit wat de afgelopen jaren ontwikkeld is. Ja, daar kan je mee aan de slag. Ook qua mogelijkheden op gebied van uitwisseling, scholing, faciliteiten.” Na ruim drie jaar CVP Wzd stopt het voor Barry. Ze zet zich nu in voor een goede overdracht. Barry geeft ons graag het volgende voor de toekomst mee: ”Onvrijwillige zorg vraagt om aanvliegen vanuit cliëntperspectief. Alleen cliënten kunnen ons vertellen wat onze weg moet zijn.” 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication