33

STICHTING QUASIR CLIËNTENVERTROUWENSPERSONEN Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen maakt onderdeel uit van de Quasir groep. De Quasir groep is een expertise- en opleidingscentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en vertrouwenswerk in zorg en welzijn. Met onafhankelijkheid en verbinding als belangrijkste kernwaarden. Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang ondersteund middels haar cliëntenvertrouwenspersonen Wzd de rechtspositie en de eigen regie van de cliënten vallend onder de Wet zorg en dwang. En versterkt daarmee de verbetering van kwaliteit van zorg. Door de ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang hebben de cliënten individuele zeggenschap. Waardoor de stem van de cliënten gehoord wordt en cliënten eigen regie hebben over de geleverde zorg. Bezoek voor meer informatie: www.stichtingquasircvp.nl. ZORGSTEM Stichting Zorgstem ondersteunt cliënten bij de uitoefening van hun rechten middels onafhankelijk cliëntenvertrouwenswerk. Zorgstem is er voor cliënten en hun vertegenwoordigers die te maken hebben met de Wet zorg en dwang. Het versterken van de rechtspositie bij onvrijwillige zorg is wat Zorgstem als doel heeft. Zorgstem verzorgt geen overige dienstverlening en richt zich geheel op de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Bezoek voor meer informatie: zorgstem.nl. 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication