5

om de toegang van de CVP Wzd tot cliënten verder te verbeteren. Hierna is de toegang verbeterd. KWALITEITSKADER In 2019 hebben alle ‘veldpartijen’ samen een kwaliteitskader CVP Wzd opgesteld. Dit kwaliteitskader is het uitgangspunt voor ons werk en wordt gemonitord door de stichting Landelijke Faciliteit CVP. Contractueel is met de zorgkantoren afgesproken dat het kwaliteitskader tot 2025 leidend blijft. Hierin staan onder meer normen voor de bezoekfrequenties aan cliënten. Omdat er veel meer cliënten, dan vooraf bekend bij de zorgkantoren, onder de reikwijdte van de Wzd vallen, is het op basis van de huidige financiële financiering niet mogelijk de normen uit het kwaliteitskader te realiseren. De zorgkantoren en het ministerie van VWS hebben in 2022 geen extra middelen beschikbaar gesteld. Daarom zijn er afspraken gemaakt over wat realiseerbaar is binnen het beschikbare budget. Op verzoek van het Ministerie van VWS ondersteunen wij ook cliënten (en hun vertegenwoordigers) die zorg ontvangen die niet vanuit de Wet langdurige zorg gefinancierd wordt en met dwang in de zorg te maken hebben. Het hiervoor beschikbare budget in 2022 was alleen bestemd en toereikend voor ondersteuning bij kwesties. We vragen het Ministerie van VWS om ook voor deze doelgroep een beschikbaarheidsbudget te krijgen zodat ook voorlichtingen en locatiebezoeken kunnen plaatsvinden. TOEKOMST In 2023 en 2024 zetten Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd en Zorgstem hun werkzaamheden samen verder voort. Anja Scheper, bestuurder Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd Eric Verkaar, bestuurder Zorgbelang Inclusief Jasper Boele, bestuurder het LSR Pieter Wetser, bestuurder Zorgstem 05

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication