34

5. BEDRIJFSVOERING AANPASSINGEN EN VERBETERINGEN Er is op de diverse onderdelen het nodige gedaan. De stichting heeft in 2017 een vliegende start gemaakt met het uitvoeren van taken op het gebied van welzijn en preventie, toegang tot het sociaal domein en aanvullende opdrachten. De basis voor uitvoering van die taken is een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente. De stichting heeft logischerwijs veel kenmerken van een organisatie in de pioniersfase. De organisatie staat voor de uitdaging om nu de stap te maken naar de organisatiefase. Actualisatie Functiehuis In 2020 zijn we gestart met het project Actualisatie Functiehuis. Doelstelling is een actueel en organiek functieprofiel voor elke medewerker medio 2021. Het nieuwe functiehuis geeft gehoor aan de wens van medewerkers om meer duidelijkheid over welke resultaten van hen worden verwacht en draagt bij aan de professionalisering van de organisatie. Een extern bureau helpt bij het opstellen van heldere functiebeschrijvingen en het waarderen. Werkplekken In verband met coronavirus is in 2020 gekeken naar wat nodig was voor een veilige werkplek op de locaties. Met oog op het thuiswerken konden medewerkers middelen lenen. Bijvoorbeeld een bureaustoel of een pcstandaard. Medewerkers waren snel digitaal operationeel. Het scheelt enorm dat we al plaatsonafhankelijk konden werken. Informatiebeveiliging en privacy Er is in 2020 veel bereikt op het gebied informatieveiligheid en privacy. Een analyse leverde een goed beeld op van de status van de informatiebeveiliging en privacy binnen de stichting, en een actielijst voor de korteen langere termijn om beide te verbeteren. De taken van de privacy officer (PO), information security officer (ISO) en ambassadeurs zijn toebedeeld. Veel verbeteracties en de implementatie van de informatie- en privacy beveiligingsmaatregelen zijn voortvarend opgepakt met begeleiding van externe specialisten. De PO adviseert over praktijksituaties en houdt zich bezig met de doorontwikkeling en borging van het privacybeleid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de privacy officer/juridisch adviseur van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Privacy ambassadeurs vervullen de signaleringsfunctie tussen werkvloer en privacy officer, en zijn het eerste aanspreekpunt voor privacyvraagstukken. De ISO adviseert over beveiligingsmaatregelen, bewaakt de naleving en houdt zich bezig met verbeteringen op het gebied van informatieveiligheid en de borging van het informatiebeveiligingsbeleid en de bijbehorende procedures. 34

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication