14

» Bij de psychogeriatrische (PG-)doelgroep is de rol van vertrouwenspersoon nog relatief onbekend en roept deze vragen op in welke context de cliëntenvertrouwenspersoon gezien moet worden. Gekeken wordt naar hoe verder de locatiebezoeken vorm te geven in combinatie met de contacten met verwanten en wettelijk vertegenwoordigers. » Er bleken onduidelijkheden en misverstanden in het veld te zijn over de reikwijdte van de Wzd. Hier is eind van het jaar opheldering over gevraagd bij VWS. » Er is een format gemaakt voor de samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders. LOCATIEBEZOEKEN » Om de functie CVP goed tot zijn recht te laten komen is het nodig dat cliënten de CVP Wzd kennen. In het kwaliteitskader CVP Wzd is opgenomen dat de CVP Wzd regelmatig locaties bezoekt om de functie onder de aandacht van cliënten en medewerkers te brengen. En om de signalerende taak goed uit te kunnen voeren. » Voor de frequentie van de locatiebezoeken van de CVP Wzd geldt een landelijke richtlijn als kader. Dit kader is, gezien het beschikbare budget (en formatie) niet haalbaar. We hanteren hier nu een aangepaste frequentie voor. » Door de coronacrisis heeft het inplannen en uitvoeren van locatiebezoeken vertraging opgelopen. SAMENLOOP FUNCTIES KLACHTOPVANG Naast de CVP Wzd zijn er ook andere functionarissen actief op het gebied van klachtopvang, zoals (klachten)functionarissen vanuit de Wkkgz, vertrouwenspersonen jeugd, vertrouwenspersonen zorg en cliëntondersteuners. Dit geeft in de praktijk verwarring. Het vraagt om duidelijkheid van de zorgaanbieder over de wijze van inregelen van de verschillende functies ten opzichte van elkaar en om goede afstemming tussen de functionarissen onderling. Het belangrijkste hierin is de duidelijkheid richting cliënten. CORONACRISIS » Het afgelopen jaar is gekleurd door de coronacrisis. Er waren besmettingen in diverse zorginstellingen. Sommige locaties waren 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication