15

gesloten. Voor de inzet van de CVP Wzd betekende deze periode dat geplande live afspraken (locatiebezoeken, voorlichting, cliëntgesprekken) werden afgezegd en er online contact werd gehouden met zorginstellingen. » Mensen met een beperking en kwetsbare ouderen werden in deze crisistijd sterk geconfronteerd met hun afhankelijkheid van de zorg. Dit had zijn weerslag op de kwesties die hierover werden ingediend. Deze kwesties gingen bijvoorbeeld over de bezoekregeling, het al of niet leveren van maatwerk en de effecten op cliënten. » In juni werden de bezoeken aan de zorgaanbieders weer voorzichtig opgestart. Alles op maat en vanwege de veiligheid steeds in overleg met de zorgaanbieder. » In het vierde kwartaal werd de toegang van de CVP Wzd tot de zorgaanbieder in de COVID-spoedwet geregeld. Dit gold ook voor de locatiebezoeken. » Maandelijks wordt door de Cvp Wzd-aanbieders een geanonimiseerd overzicht over coronagerelateerde kwesties aangeleverd bij de werkgroep van VWS. VAN TIME-OUT NAAR WZD-IMPLEMENTATIE Harriët krijgt bij een zorgaanbieder een timeout (bestaande uit een tijdelijke uitplaatsing op een crisisplek) en toont meermalig verzet tegen deze maatregel. Via mij, CVP Wzd, krijgt ze informatie over haar rechtspositie, haar recht om in verzet te gaan, haar recht om haar verzet onderzocht te zien, en haar recht om formeel hiertegen te klagen. Ik ondersteun Harriët in het doorlopen van de klacht en ze krijgt haar gelijk. Dit proces bracht ook helderheid bij de zorgaanbieder. Het was voor de organisatie onmiddellijk aanleiding om prioriteit te geven aan de implementatie van de Wet zorg en dwang. KWESTIES EN SIGNALEN » Gedurende het jaar nam het aantal kwesties vanuit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten toe. Vanuit de PG-sector is het merendeel van de kwesties afkomstig van de vertegenwoordigers. In de verstandelijk gehandicapten (VG-)sector zien we een mix. Daar hebben cliënten regelmatig meerdere kwesties (ondersteuningsvragen) tegelijk. » Er blijkt in de praktijk meer tijd nodig om een kwestie te behandelen dan was ingeschat in het kwaliteitskader. » Doordat de functie van de CVP Wzd ook beter zichtbaar werd bij zorgaanbieders, was er ook een toename van het aantal signalen. Deze zijn door de CVP Wzd afgegeven aan de zorgaanbieders en door de zorgaanbieders op een goede manier opgepakt. 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication