16

GELIJKGESTELDE AANDOENINGEN In de loop van 2020 werd er een aanpassing in het besluit Wzd gemaakt waardoor de zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoeningen’ ook onder de Wzd kwamen te vallen. Dit betreft de ziekte van Huntington, Korsakov en nietaangeboren hersenletsel. De CVP-en Wzd hebben hierover contact gelegd met de betreffende zorgaanbieders. MIJN BEGELEIDER BEMOEIT ZICH STEEDS MET MIJ Als cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang zijn we er voor cliënten die vragen hebben over onvrijwillige zorg. Soms is het erkennen van iemands zorgen al voldoende en vindt de cliënt zijn eigen weg. Emiel belt me. Zijn advocaat heeft hem naar mij verwezen, vertelt hij netjes. Emiel trekt het niet meer. Hij woont op een LVB-locatie in zijn eigen appartement. Hij kan eigenlijk ‘alles wel helemaal zelf’. Alleen er is één begeleider, die bemoeit zich steeds met hem. Emiel begrijpt het niet. Hij heeft alles wat in zijn macht ligt al gedaan: er met die begeleider over gepraat, ook met zijn persoonlijk ondersteuner. Hij is zelfs naar de manager gestapt. Maar ze doen er niets mee. Hij voelt zich niet gehoord, en hij is bang om met zoveel spanningen boos te worden op die begeleider… “En dan zit ik zo weer in de problemen met de politie en dat wil ik niet meer! Dus nu kies ik er maar voor om de straat op te gaan als zij werkt.” We spreken af dat ik hem kan ondersteunen bij een gesprek met deze begeleider. En wat blijkt een paar dagen later? Emiel heeft het toch nog een keer zelf geprobeerd en hij voelt zich nu wel gehoord. Hij bedankt mij, maar hij kan trots zijn op zichzelf! KWALITEIT EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VAN DE CVP WZD » Alle CVP-en zijn in 2020 opgeleid en hebben met succes hun opleiding afgerond. De CVP-en zullen bezig blijven met ontwikkeling en opleiding. De Landelijke Faciliteit organiseerde in 2020 kick-offs. Verder worden er themagerichte landelijke intervisies gehouden, bijvoorbeeld over forensische zorg of over juridische aspecten in het werk. De CVP-en woonden ook informatiebijeenkomsten bij van de IGJ en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). » Het Kwaliteitsregister is sinds 1 september toegankelijk voor de CVP-en Wzd. Zij kunnen zich registreren op Registerplein.nl. » Onze gezamelijke werkgroep Primair proces heeft de hoofd- en subwerkprocessen voor de CVP Wzd vastgesteld en tools ontwikkeld voor de praktijk. Hierdoor hebben de CVP-en Wzd een hulpmiddel om het werk op eenduidige wijze uit te voeren. 16

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication