19

CLIËNTENVERTROUWENSWERK IN CIJFERS De CVP Wzd kan de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger informatie en ondersteuning verlenen bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg, zijn opname, zijn verblijf of in het doorlopen van een klachtenprocedure. In deze paragraaf brengen we het cliëntenvertrouwenswerk cijfermatig in beeld. AANTAL CLIËNTEN EN KWESTIES In 2020 hebben 873 unieke cliënten1 en/of hun vertegenwoordigers contact opgenomen met de CVP Wzd. Vanaf het eerste kwartaal zien we een toename van het aantal cliënten dat gebruikmaakt van de CVP Wzd. Dit hangt samen met het feit dat de CVP Wzd steeds bekender wordt bij cliënten, hun naasten en zorgprofessionals. Naar verwachting zal het aantal in 2021 verder toenemen door ruimere toegang bij de zorgaanbieders en ook het (nog) meer bekend raken van de functie bij cliënten en vertegenwoordigers. AANTAL ONDERSTEUNINGSVRAGEN PER SECTOR Per cliënt kunnen meerdere ondersteuningsvragen (kwesties) spelen. Hierdoor ligt het aantal ondersteuningsvragen hoger dan het aantal cliënten. In 2020 werden er in totaal 1130 vragen behandeld. Uit figuur 01 blijkt dat het grootste aantal ondersteuningsvragen in 2020 uit de VG-sector komt. FIGUUR 01: AANTAL ONDERSTEUNINGSVRAGEN PER SECTOR 800 700 600 500 400 300 200 100 0 727 256 50 4 Jeugd/WMO Wiz-Anders Wiz-PG Wiz-VG 77 16 ZVW 19 1 We tellen unieke cliënten, dat wil zeggen dat een cliënt die in een jaar meerdere keren contact opneemt met de CVP Wzd, maar één keer wordt meegeteld.

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication