27

SIGNALEN, KLACHTEN KCOZ EN IGJ Signalering is een van de kerntaken van de CVP Wzd. Het gaat dan om het signaleren van tekortkomingen in de structuur of de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en verblijf, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten van een cliënt. Signalen worden in eerste instantie besproken met de zorgaanbieder. Onderneemt de zorgaanbieder geen gepaste actie, dan kan de CVP Wzd melding doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In 2020 zijn in totaal 31 signalen afgegeven. Er zijn nog geen signalen doorgezet naar de IGJ. Daarnaast zijn er diverse klachten doorgezet naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ), de commissie die bindende uitspraken doet over Wzd-klachten. Van deze klachten zijn er een aantal gegrond verklaard. EEN KLACHT… OVER DE CVP WZD Onvrede en klachten zijn ons dagelijks werk. Maar een klacht over mijzelf, dát was voor mij de eerste keer. Mevrouw Visser, vertegenwoordiger, vond dat ik haar zorgen over de kwaliteit van het verpleeghuis meteen had moeten melden bij de inspectie. Ik had verder haar ‘alles rondom de klachten zelf uit laten zoeken’. Bovendien begreep ze niet dat ik nog een kennismakingsgesprek wilde voeren met de organisatie… Wie wil er nu kennismaken bij een zorgaanbieder die zo slecht voor zijn bewoners zorgt? Als CVP-en willen wij echter júist kennismaken met zorgaanbieders die het (nog) niet (allemaal) goed doen. En nemen we inderdaad geen acties over die de vertegenwoordiger of de cliënt zelf kan uitvoeren. CVP-en Wzd maken zorgvuldige afwegingen (met het vier ogenprincipe) en stappen niet direct naar de inspectie. 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication