8

staan. Tegelijkertijd merken we dat nog lang niet alle zorgprofessionals en bestuurders goed op de hoogte zijn en daarom de CVP Wzd niet altijd direct toegang verlenen. Wij zijn momenteel met deze zorgverleners, maar ook met het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in gesprek om na te gaan hoe we de toegang van de CVP Wzd tot cliënten in zowel proactieve als reactieve zin kunnen verbeteren. INTENSIEVE VOORBEREIDING PILOT In de voorbereidende fase was niet direct sprake van een vliegende start, vanwege het ontbreken van belangrijke informatie. Er bleek geen compleet overzicht met gegevens beschikbaar van zorgaanbieders, aantal cliënten en gegevens van contactpersonen. Ook het locatieregister was niet up-to-date. Het uitzoeken hiervan heeft de Cvp Wzd-aanbieders veel tijd gekost. LANDELIJK UNIFORME ONDERSTEUNING VAN CLIËNTEN Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Quasir CVP en Zorgstem voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor alle cliënten in Nederland die onder de Wzd vallen. Daar waar mogelijk werken we samen en treden we gezamenlijk naar buiten om de kwaliteit van het CVP Wzd-werk te verbeteren: » We hebben gezamenlijk, met een softwarebedrijf, een goed registratiesysteem ontwikkeld. In dit systeem rapporteren we voor heel Nederland dezelfde gegevens, zodat de zorgkantoren over landelijk vergelijkbare data beschikken. » De opleiding van onze cliëntenvertrouwenspersonen wordt gestoeld op dezelfde leerdoelen. » De vier CVP Wzd-aanbieders geven samen het primaire proces voor het dagelijks handelen van de cliëntenvertrouwenspersonen vorm. » We hebben gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van ondersteunende informatie voor het implementeren van de functie. » We overleggen met elkaar over de invoering van de functie en pakken en lossen gezamenlijk knelpunten op. » We overleggen samen met de Landelijke Faciliteit, de zorgkantoren en met het ministerie van VWS. 08

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication