9

REGIOVERDELING Er geldt een regioverdeling voor de uitvoering van het cliëntenvertrouwenswerk. We hebben afgesproken dat één CVP-aanbieder optreedt als instantiebeheerder als een zorgaanbieder locaties heeft in meerdere regio’s. Voor de zorgaanbieder is er dan één aanspreekpunt voor bijvoorbeeld het maken van samenwerkingsafspraken en het bespreken van de jaarrapportage. Regio Zorgkantoren 1 2 3 5 6 Friesland, Groningen en Drenthe Twente en Zwolle Arnhem, Apeldoorn/Zutphen, Midden IJsel 4 Nijmegen, Noordoost Brabant, Waardenland en Midden-Brabant Zuidoost Brabant, Noord en Midden-Limburg en Zuid-Limburg Zeeland, Zuid-Hollandse-Eilanden, West-Brabant, Rotterdam 7 Westland Schieland Delfland, Haaglanden, Midden-Holland, Zuidholland Noord 8 Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek /Waterland, Noord-Holland Noord 9 Utrecht, ‘t Gooi en Flevoland Organisatie Quasir Het LSR Adviespunt Zorgbelang Adviespunt Zorgbelang Adviespunt Zorgbelang Het LSR Zorgstem Zorgstem Zorgstem WERKWIJZE EN ACTIVITEITEN Cliëntenvertrouwenspersonen verlenen cliënten en hun vertegenwoordigers advies en bijstand in ‘aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt, met zijn opname en verblijf in een accommodatie, of met het doorlopen van een klachtenprocedure.’ In de praktijk betekent dit dat de CVP Wzd antwoord geeft op hun vragen en een luisterend oor biedt. Ook geeft de cliëntenvertrouwenspersoon informatie over hun rechten en mogelijkheden. Bij klachten of onvrede over de zorg, ondersteunt de CVP de cliënt bij het verwoorden, indienen en bespreken hiervan. De verbeterpunten die de cliëntenvertrouwenspersonen signaleren bespreken zij direct met de betrokken zorgaanbieder en ze zien erop toe dat hieraan gevolg wordt gegeven. Zo ervaart de cliënt dat zijn kwaliteit van leven en de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk verbetert. 09

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication