11

Privacy Het plan op maat is van u. Uw plan kan als basis dienen bij de aanvraag voor hulp bij de gemeente. Vanuit de Wmo hebben wij de verplichting om via een identiteitsbewijs uw identiteit vast te stellen. Daarom noteren wij tijdens de afspraak het nummer van uw paspoort of rijbewijs. Bij jongeren moeten wij een BSN-nummer noteren. Daarvoor kunnen wij dus ook vragen om een identiteitsbewijs. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. En werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze AVG geldt sinds 2018. Hierdoor geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication