0

Wij zijn de Sociale Dorpsteams Samen werken aan oplossingen 1

Inhoudsopgave 3 4 Introductie Aanmelden en in gesprek 6 Wat u van onze medewerkers mag verwachten 9 10 11 Zorg in natura & Persoonsgebonden budget Eén gezin, één plan Privacy 12 Wmo, jeugdhulp en acute situaties 13 Klachten en bezwaren 14 15 Meldingen kindermishandeling, huiselijk geweld en onveilige situaties voor kinderen Contact en inlopen www.samenopdeheuvelrug.nl 2

In deze folder leest u alles over het werk van de Sociale Dorpsteams. Wij denken met u mee wanneer het met u of uw gezin wat minder goed gaat. Iedereen heeft natuurlijk wel eens hulp nodig. Samen zoeken we naar oplossingen die bij uw situatie passen. Of u nu op zoek bent naar huishoudelijke hulp, zoekt naar een baan, zich eenzaam voelt, schulden hebt of vragen heeft over de opvoeding van uw kind. De Sociale Dorpsteams helpen u en denken met u mee. Wij nemen het niet van u over, u blijft altijd zelf aan het stuur. Dat vinden wij erg belangrijk. Onze medewerkers weten veel van onderwerpen als jeugdhulp, opvoeding, welzijn en ouderenzorg. En ze hebben veel kennis over lokale vrijwilligers en organisaties. U krijgt een afspraak met een medewerker die de juiste ervaring heeft voor uw situatie. Als het nodig is zorgen wij dat u extra hulp of ondersteuning krijgt. We helpen u ook als de afgesproken hulp of ondersteuning niet op gang komt. Alle situaties zijn uniek, dus u krijgt hulp die bij u past. 3

Aanmelden is eenvoudig U kunt bellen, het contactformulier op www.samenopdeheuvelrug.nl gebruiken of naar een van de inlopen komen. De contactgegevens, inlooptijden en locaties staan verderop in deze folder. Heeft u kort geleden contact gehad met een medewerker? Dan kunt u hem of haar direct bellen via het telefoonnummer dat u gekregen heeft. Samen in gesprek Tijdens gesprekken kan er veel informatie op u afkomen. Dan is het erg fijn om iemand anders bij het gesprek te hebben. Iemand die u kan helpen met onthouden én met wie u het nog even na kunt bespreken. Of het nu een familielid, vriend of vriendin is. Twee mensen horen meer dan één. Samen kunt u vaak ook nog beter duidelijk maken waar u behoefte aan heeft. Kunt u niemand in uw directe omgeving hiervoor vragen? Dan kunt u gebruikmaken van een onafhankelijke adviseur, die u helpt bij het gesprek. Dit kost niets. U kunt hen vinden via het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug en bij MEE Utrecht, Gooi & Vecht via 0900 633 63 63 of clientondersteuning@mee-ugv.nl. 4

Hoe nu verder? • U neemt contact op. (Telefonisch, bij een inloop of via de website). • We bellen u zo snel mogelijk om een afspraak te maken. Binnen vijf werkdagen. De afspraak is bij u thuis. Kunt of wilt u dit niet? Dan bent u ook welkom op kantoor. • Tijdens het gesprek kijken we of er verdere ondersteuning nodig is. In dat geval maken we samen met u een plan. Op basis van dit plan op maat gaan we verder. 5

Wat u van onze medewerkers mag verwachten De medewerker bespreekt met u tijdens het gesprek uw situatie en geeft u advies. Hij of zij gaat samen met u op zoek naar de beste oplossing. Sommige dingen kunt u zelf nog doen. Andere vragen zijn op te lossen via uw omgeving of ondersteuning die u zelf ergens anders kunt regelen. Wij kunnen u dan doorverwijzen. Maar misschien blijkt uit het gesprek dat u ondersteuning, een hulpmiddel of gespecialiseerde hulp nodig heeft. Onze medewerker helpt u een aanvraag bij de gemeente in te dienen. Samen met de medewerker schrijft u alles op in een plan. U mag ook vooraf zelf een plan maken voor uzelf of uw gezin. U geeft in dit plan aan waar u tegenaan loopt en welke oplossing u heeft bedacht. Uw plan is van u. En u bent zelf ook medeverantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Meer informatie en voorbeelden van zo’n Plan Op Maat of familiegroepsplan vindt u op www.samenopdeheuvelrug.nl. 6

mobiliteit & vervoer zingeving gezin & familie sociaal netwerk wonen & dagelijks leven werk, leren & daginvulling financiën & sociale zekerheid gezondheid & zelfzorg We bekijken uw situatie heel breed. Vaak hebben allerlei dingen invloed op elkaar. Daarom kijken we niet alleen naar uw vraag, maar ook naar wat er goed gaat. We zoeken samen met u uit hoe u zo goed mogelijk geholpen kunt worden. 7

Soms wordt de hulp of het hulpmiddel dat u aanvraagt niet vergoed door de gemeente. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn en onze medewerker vertelt u deze redenen vooraf. Als de hulp of het hulpmiddel wordt afgewezen, stuurt de gemeente u hierover een brief. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen. In de afwijzingsbrief leest u hoe u dat werkt. Onze medewerkers zijn heel ervaren in de jeugdhulp, opvoeding, welzijn en ouderenzorg. Doordat ze in teams werken, hebben ze altijd snel contact met collega’s met andere specialismen. En ze hebben veel kennis over de lokale organisaties en regelingen. Al onze jeugdmedewerkers zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Kosten De hulp van de Sociale Dorpsteams is voor u gratis. Doet u een beroep op hulp die de gemeente betaalt? Dan geldt voor Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage van € 17,50 per maand. De gemeente vergoedt de jeugdhulp volledig. 8

Zorg in natura De gemeente heeft voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp contracten met organisaties. Als u hiervan gebruik maakt, regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daarvoor. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. Persoonsgebonden budget (Pgb) Krijgt u zorg via de gemeente, dan regelt de gemeente deze zorg. Maar u kunt er ook voor kiezen dat zelf te doen. Hiervoor is het persoonsgebonden budget. De gemeente bepaalt de hoogte van uw Pgb. De Sociale Verzekeringsbank beheert het geld voor u. U betaalt uw zelfgekozen zorgverlener via de Sociale Verzekeringsbank. 9

Eén gezin, één plan Zijn er meerdere hulpverleners bij u betrokken? De sociale dienst bijvoorbeeld? Dan zorgt de medewerker van de Sociale Dorpsteams er samen met u voor dat niemand langs elkaar heen werkt. Iedereen werkt samen aan uw plan. Door goede afstemming met iedereen, wordt u zo goed mogelijk ondersteund. In sommige gevallen onderhoudt de medewerker over een langere periode regelmatig contact met u. Bijvoorbeeld wanneer er verschillende problemen spelen, of er veel hulpverleners betrokken zijn. Neem ook contact op met de medewerker wanneer uw situatie verandert, of de hulp niet goed werkt. De medewerker die bij u thuis komt, is uw vaste aanspreekpunt binnen de Sociale Dorpsteams. De contactgegevens vindt u achterin deze folder. 10

Privacy Het plan op maat is van u. Uw plan kan als basis dienen bij de aanvraag voor hulp bij de gemeente. Vanuit de Wmo hebben wij de verplichting om via een identiteitsbewijs uw identiteit vast te stellen. Daarom noteren wij tijdens de afspraak het nummer van uw paspoort of rijbewijs. Bij jongeren moeten wij een BSN-nummer noteren. Daarvoor kunnen wij dus ook vragen om een identiteitsbewijs. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. En werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze AVG geldt sinds 2018. Hierdoor geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. 11

De Wmo De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat u kunt blijven deelnemen aan de maatschappij. En dat u de nodige zorg en hulp krijgt, bijvoorbeeld een hulpmiddel, huishoudelijke hulp of enkele uren begeleiding of vervoer. Jeugdhulp Inwoners die jonger dan 18 zijn en hulp nodig hebben, krijgen te maken met de jeugdhulp. De gemeente is hier verantwoordelijk voor. Deze ondersteuning kan tijdelijk zijn, maar ook langer duren. Denk aan: • opvoedhulp • psychologische hulp • pleegzorg Acute situaties De Dorpsteams werken binnen kantooruren. Buiten kantooruren: • Bij acute spoedeisende situaties, bel 112. • Bij crisissituaties, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling, bel Veilig Thuis: 0800 - 2000 • Voor spoedeisende psychische hulp: bel uw huisarts of huisartsenpost 12

Klachten en bezwaren Natuurlijk doen wij ons uiterste best om u goed te helpen. Toch kan er wel eens iets fout gaan. Bijvoorbeeld hoe u behandeld wordt. Heeft u hier vragen of klachten over? Deze meldt u door te e-mailen naar klacht@samenopdeheuvelrug.nl of een brief te sturen naar Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug t.a.v. klachtenafhandeling Postbus 155, 3940 AD Doorn Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop de Stichting uw klacht heeft behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente over de toekenning van hulp, dan kunt u in bezwaar gaan. Hoe dit werkt, leest u in de brief van de gemeente. Klacht specifiek over jeugdhulp Heeft u een klacht die specifiek gaat over een aanbieder van jeugdhulp? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zij zijn er voor alle mensen die te maken hebben met jeugdhulp. Meer informatie: www.akj.nl of bel (088) 555 1000. 13

Meldingen kindermishandeling, huiselijk geweld en onveilige situaties voor kinderen Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht zich te houden aan de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Wanneer een medewerker vermoedt dat kindermishandeling of huiselijk geweld aan de orde is, bespreekt hij of zij dit met u. Als het nodig is, wordt er melding gedaan bij Veilig Thuis. Als een medewerker vragen heeft over de veiligheid van de opvoedsituatie van uw kind, zal dit ook met u besproken worden. Het kan zijn dat aan een externe organisatie wordt gevraagd mee te denken. Samen zoeken we naar een goede en veilige oplossing voor u en uw kind(eren). Ik ben uw contactpersoon. Mijn naam: Mijn telefoonnummer: Mijn e-mailadres: 14

De Sociale Dorpsteams zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur via (0343) 56 58 00. Kijk voor meer informatie op: www.samenopdeheuvelrug.nl Inlooptijden en adressen Sociale Dorpsteams Amerongen / Overberg - Allemanswaard, Allemanswaard 15 Dinsdag van 14.00 – 16.00 uur Doorn - Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 Donderdag van 10.00 – 12.00 uur Driebergen-Rijsenburg - Bibliotheek, Buzziburglaan 1 Woensdag van 10.00 – 16.00 uur Leersum - De Binder – in The Cloud, Hoflaan 29 Woensdag van 14.00 – 16.00 uur Maarn / Maarsbergen - De Twee Marken, Trompplein 5 Maandag van 14.00 – 16.00 uur 15

Samen werken aan oplossingen www.samenopdeheuvelrug.nl 16

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication