17

7 Onze visie op de toekomst 7.1 Duurzame warmtebronnen Warmtebedrijf Ede blijft streven naar de inzet van nieuwe duurzame warmtebronnen ten behoeve van de bestaande en nieuwe warmtelevering in de gemeente Ede. Warmtebedrijf Ede richt zich daarbij onder andere op de inzet van restwarmte van bedrijven, aardwarmte, zonnewarmte, warmte uit riolen (riothermie), warmte uit afvalwater en oppervlaktewater (aquathermie). We streven hierbij naar optimalisatie van de duurzaamheid van de warmtebronnen, met inachtneming van daartoe opgestelde (inter)nationale normen en regels. Aardwarmte Op 4 juni 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning verleend voor het opsporen van aardwarmte in de gemeente Ede. Na het toekennen van de opsporingsvergunning is de vergunninghouder in overleg getreden om het opsporingsplan te doen opstellen, goedkeuren en te doen uitvoeren. In 2020 is begonnen met het opstellen van het opsporingsplan. Het opsporingsplan was in 2020 nog niet afgerond. Gemeente Ede wordt per onderdeel van het plan geïnformeerd. Deze ontwikkeling loopt door in 2021 en verder. Warmtebedrijf Ede streeft ernaar de basislast aan warmte uiterlijk in 2025 te leveren vanuit een aardwarmtebron in de gemeente Ede. Vanaf dat moment zullen de bestaande Duurzame Energie Installaties worden ingezet bij de piekvraag en als back-up, zodat continue levering van duurzame warmte is gegarandeerd. Waterstof In de tweede helft van 2020 is een onderzoek gestart voor het inventariseren van de mogelijkheden betreffende een faciliteit voor de productie en opslag van groene waterstof. Waterstof is een energiedrager en kan lokaal toepasbaar worden ingezet. Deze ontwikkeling loopt door in 2021 en verder. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication