3

Geachte lezer, De opdracht van het klimaatverdrag dat in 2015 werd gesloten in Parijs is helder. De temperatuurstijging op aarde moeten we onder de 2 graden zien te houden, liever nog onder de 1,5 graden. Als we ons niet gezamenlijk inspannen om dit doel te bereiken wordt er een onomkeerbare keten van gebeurtenissen in gang gezet, zoals het smelten van de gletsjers. Als milieukundige leerde ik over de gevolgen al 20 jaar geleden tijdens mijn opleiding. Nu, in 2021 echter, blijken diverse gevolgen van klimaatverandering zich al veel sneller voor te doen, dan mijn docenten toen voorspelden. Dé manier om de temperatuurstijging te beperken is om door de wereldwijde CO₂-uitstoot te verminderen. Warmtenetten zoals het slimme groene warmtenet in Ede vervangen fossiele bronnen door hernieuwbare. CO₂ uit fossiele brandstoffen die in een ‘cyclus’ van miljoenen jaren zijn opgebouwd voegen netto CO₂ toe aan de atmosfeer, waar de CO₂ uit onze biogrondstoffen direct weer in de regionale korte koolstofcyclus wordt opgenomen. CO₂ neutrale groene warmte in plaats van aardgas reduceert de CO₂-uitstoot van Edese woningen en bedrijven. En we worden nog duurzamer! Het slimme groene warmtenet in Ede heeft inmiddels voldoende schaalgrootte om ook andere CO₂-neutrale duurzame bronnen aan te sluiten. Denk hierbij aan restwarmte van de Edese industrie, collectieve zonnewarmte en aardwarmte. Hier zijn we trots op. We willen lokaal de energietransitie versnellen door te dóen! Met dit duurzaamheidsverslag wil Warmtebedrijf Ede u een overzicht geven van de stand van zaken van Warmtebedrijf Ede in het jaar 2020 en u alvast een doorkijkje geven naar wat een duurzame toekomst verder brengen kan. Ik wens u veel leesplezier. Valentijn Kleijnen CEO Warmtebedrijf Ede Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication