6

2. Onze doelstellingen In maart 2021 behaalde Warmtebedrijf Ede de, in 2015 met de Gemeente Ede, Provincie Gelderland, woningcorporatie Woonstede en Alliander ondertekende ambitie: realisatie van de eerste 20.000 aansluitingen (gemeten in woningequivalenten) op het slimme groene warmtenet Ede. Hoe we deze ambitie hebben bereikt door de jaren heen ziet u in onderstaande grafiek. Concreet betekent dit dat we in de periode 2013 tot maart 2021: • 32 bedrijven en instellingen; 7.000 woningen, waaronder 2.500 nieuwbouwwoningen en 4.500 bestaande woningen hebben aangesloten op het slimme groene warmtenet. • In het verslagjaar van de Duurzaamheidsverslag, 2020, zijn er 500 nieuwbouwwoningen en 12 bedrijven en instellingen aangesloten. Een prestatie waar we trots op zijn. Doelstelling 2021 In de samenwerkingsovereenkomst die Warmtebedrijf Ede in 2021 met de gemeente Ede wil sluiten, is een nieuwe ambitie geformuleerd: het aansluiten van nog eens 10.000 woningequivalenten voor het jaar 2023. Teruggerekend houdt dit voor 2021 de realisatie van een kleine 4.000 woningequivalenten in. Na 2023 treedt, naar verwachting, de nieuwe Warmtewet in werking. Vanaf dat moment verloopt aansluiten op een warmtenet via warmtekavels en door middel van een aanbesteding door de gemeente Ede. Samengevat is het doel voor de komende twee jaar een groei van 20.000 naar 30.000 woningequivalenten in een duurzame publiek-private samenwerking. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication