3

Groene warmte van Warmtebedrijf Ede Fossiele brandstoffen zoals aardgas zorgen voor CO₂ in de atmosfeer; als leverancier van groene warmte, bieden wij een lokale klimaatoplossing voor aardgasvrij wonen in de vorm van een slim warmtenet. Een warmtenet is een plaatselijk ondergronds leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, waarmee panden verwarmd worden. Dit hete water kan worden verwarmd door diverse duurzame warmtebronnen, waaronder restwarmte van de industrie, zonnewarmte, regionale biogrondstoffen, datathermie, aardwarmte of zelfs een toekomstige warmtebron als groene waterstof. Met een aansluiting op het net gaan particulieren en bedrijven van het aardgas af, en ontvangen ze stabiele, duurzame warmte. We zetten in op groei: voor de inzet van deze aanvullende bronnen is een warmtenet van voldoende grootte, met voldoende afnemers, noodzakelijk. In de kern van Ede ligt nu ca. 55 km slim groen warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Hierop zijn ruim 22.000 woningequivalenten (Edese woningen en bedrijven) aangesloten, als afnemers van groene warmte. Duurzaam verwarmd water wordt middels ondergrondse transportleidingen naar deze woningen en bedrijven getransporteerd. Op de kaart hierboven ziet u de hoofdleidingen aangegeven; deze vertakken in wijkwarmtenetten, van waaruit woningen hun warmte krijgen. Onze klanten gebruiken groene warmte voor het verwarmen van hun tapwater (voor douchen, in de keuken, etc.) en de ruimteverwarming (verwarming via radiatoren en/ of vloerverwarming). Omdat de warmte duurzaam wordt opgewekt vermindert een huishouden met groene warmte in plaats van aardgas haar CO₂-uitstoot met ca. 85%. Figuur 1: Bronnenstrategie Warmtebedrijf Ede (2023) Aan de planning kunnen op dit moment geen rechten worden ontleend; externe factoren kunnen de prognose beïnvloeden. Figuur 2: Prognose: Verdeling van de inzet van bronnen bezien over het kalenderjaar 2030: Scan de QR en lees alles over de duurzame bronnen die zijn en worden aangesloten op het slim groen warmtenet! 03. | Warmtenet & bronnen

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication