0

Warmtebedrijf Ede - 2023 ©

Gefeliciteerd met uw (nieuwe) aardgasvrije woning op groene warmte! In deze brochure leest u over uw inschrijving als nieuwe klant, het warmtenet, de bronnen, de warmte-afleverset, de tarieven, en onze monteursservice. Meer informatie: www.warmtebedrijfede.nl Onze klantenservice is bereikbaar via 085 – 07 12 600 of via klantenservice@warmtebedrijfede.nl Langskomen alleen op afspraak. Vragen, opmerkingen en tips voor Warmtebedrijf Ede, ontvangen wij graag via info@warmtebedrijfede.nl Nog even dit... Warmtebedrijf Ede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze uiting. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke informatie uit deze brochure voor andere doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Warmtebedrijf Ede. 02. | Gefeliciteerd!

Groene warmte van Warmtebedrijf Ede Fossiele brandstoffen zoals aardgas zorgen voor CO₂ in de atmosfeer; als leverancier van groene warmte, bieden wij een lokale klimaatoplossing voor aardgasvrij wonen in de vorm van een slim warmtenet. Een warmtenet is een plaatselijk ondergronds leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, waarmee panden verwarmd worden. Dit hete water kan worden verwarmd door diverse duurzame warmtebronnen, waaronder restwarmte van de industrie, zonnewarmte, regionale biogrondstoffen, datathermie, aardwarmte of zelfs een toekomstige warmtebron als groene waterstof. Met een aansluiting op het net gaan particulieren en bedrijven van het aardgas af, en ontvangen ze stabiele, duurzame warmte. We zetten in op groei: voor de inzet van deze aanvullende bronnen is een warmtenet van voldoende grootte, met voldoende afnemers, noodzakelijk. In de kern van Ede ligt nu ca. 55 km slim groen warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Hierop zijn ruim 22.000 woningequivalenten (Edese woningen en bedrijven) aangesloten, als afnemers van groene warmte. Duurzaam verwarmd water wordt middels ondergrondse transportleidingen naar deze woningen en bedrijven getransporteerd. Op de kaart hierboven ziet u de hoofdleidingen aangegeven; deze vertakken in wijkwarmtenetten, van waaruit woningen hun warmte krijgen. Onze klanten gebruiken groene warmte voor het verwarmen van hun tapwater (voor douchen, in de keuken, etc.) en de ruimteverwarming (verwarming via radiatoren en/ of vloerverwarming). Omdat de warmte duurzaam wordt opgewekt vermindert een huishouden met groene warmte in plaats van aardgas haar CO₂-uitstoot met ca. 85%. Figuur 1: Bronnenstrategie Warmtebedrijf Ede (2023) Aan de planning kunnen op dit moment geen rechten worden ontleend; externe factoren kunnen de prognose beïnvloeden. Figuur 2: Prognose: Verdeling van de inzet van bronnen bezien over het kalenderjaar 2030: Scan de QR en lees alles over de duurzame bronnen die zijn en worden aangesloten op het slim groen warmtenet! 03. | Warmtenet & bronnen

De voordelen van een aansluiting Duurzaam verwarmd Uw woning kan volledig aardgasvrij worden gemaakt. Fossielvrij comfortabel warm. Minder CO2-uitstoot De CO₂-uitstoot van uw woning wordt direct minimaal 85% lager. Groene warmte wordt duurzaam opgewekt. De grootste oorzaak van CO₂ uitstoot is namelijk het verbranden van aardgas voor de verwarming van uw woning en tapwater. Als u dat kunt vervangen, is uw carbon footprint in 1 klap drastisch verkleind. Onbeperkt warm water Met een aansluiting op een warmtenet heeft u geen extra boilervat nodig om voldoende warm water voor douche of bad te hebben. Het water wordt direct verwarmd door de afleverset en is onbeperkt voorradig. Duurzaam met behoud, of zelfs verbetering, van comfort. Geen onverwachte kosten meer Omdat de warmte-afleverset eigendom is van het warmtebedrijf, heeft u daar zelf geen zorgen meer over. U hebt geen extra kosten meer voor jaarlijkse service en kosten voor reparatie van onderdelen zijn voorbij. En wat helemaal mooi is: u hoeft geen rekening meer te houden met kosten voor vervanging, want ook dat zit bij het voorschotbedrag in. Ruimtebesparend Een warmteset is niet groot en past eigenlijk altijd in de moderne meterkast. En, omdat het boilervat niet nodig is, scheelt dat ook nog eens enorm. Een boiler die je bijvoorbeeld nodig hebt als je kiest voor een warmtepomp is best omvangrijk (denk aan een groot model Amerikaanse koelkast). Toekomstbestendig Een warmtenet hoeft niet te worden vervangen. Als u overstapt op een warmtenet ben je voor altijd klaar. Warmtebedrijven ontwikkelen ook steeds nieuwe en duurzamer bronnen, om de warmte daarvan te kunnen gebruiken voor het warmtenet. Daardoor wordt de warmte die u thuis gebruikt, ook steeds duurzamer. En daar hoeft u zelf niets voor te doen. 04. | De voordelen

op een slim groen warmtenet Garantie op warmte Een warmtenet is een collectief systeem en de wet geeft u als consument een aantal belangrijke rechten. Het recht op warmte bijvoorbeeld. Mocht er in het warmtenet iets misgaan, waardoor je zonder warmte komt, dan heb je recht op een noodvoorziening of mogelijk zelfs schadevergoeding. Geen risico's zoals bij gasgebruik Koolstofmonoxidevergiftiging, brandgevaar, fijnstof: risico’s die worden veroorzaakt door gasgebruik. Met groene warmte zijn deze risico’s voorgoed verleden tijd. Geen aanpassingen nodig Overstappen op een warmtenet is eigenlijk heel eenvoudig. bijvoorbeeld omdat een bestaande verwarmingsinstallatie met radiatoren en/of vloerverwarming doorgaans gewoon in gebruik kan blijven. Geen isolatie of duurzaamheidsvereisten Overstappen kan direct. U hoeft daarvoor niet eerst uw woning te isoleren. De stap naar duurzame warmte kunt u meteen zetten. Dat is fijn en belangrijk voor het klimaat. Besparen door isolatie? Dat kan daarna altijd nog en is fijn voor uw portemonnee. Klanten-nieuwsbrief Ieder kwartaal ontvangen onze klanten een informatieve nieuwsbrief. Hierin staat informatie over de nieuwe tarieven, bespaartips en het warmtenet. U kunt de eerdere edities ook teruglezen op onze website. Scan hiervoor de QR-code: 05. | De voordelen

Service en tarieven Er is één telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is voor uw vragen: T: 085 – 07 12 600 Service Het servicenummer kunt u altijd bellen. Tijdens kantooruren kunt u al uw klantvragen stellen. Maar ook met spoed kunt u terecht (24/7). Bijvoorbeeld als u vermoedt dat er sprake is van een storing of u heeft een calamiteit. Warmtebedrijf Ede komt de storing verhelpen, we verrichten reparaties en zo nodig wordt zelfs de gehele warmte-afleverset kosteloos vervangen. U wordt volledig ontzorgd! Als er een collectieve storing is heeft u onder bepaalde omstandigheden recht op compensatie. Hier leest u verderop in dit document meer over. Meer informatie over het warmtebedrijf, de ontwikkelingen en vaak gestelde vragen leest u op onze website: Tarieven Vanuit de Nederlandse Warmtewet stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan het einde van elk kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast. Onze tarieven vindt u op: www.warmtebedrijfede.nl/tarieven De Warmtewet & ACM beschermen uw belangen In Nederland is sprake van een gereguleerde markt voor warmte. De overheid heeft in de Warmtewet o.a. vastgelegd hoe tarieven tot stand komen. De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast en ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, moeten de tarieven worden aangepast. Extra zekerheid voor u en uw portemonnee. Warmtebedrijf Ede werkt met maandelijkse voorschotnota’s. Voor u als nieuwe klant geldt het volgende: Het voorschotbedrag voor de eerste 12 maanden dat u klant bij ons bent, wordt vastgesteld op een vast bedrag per maand, conform de warmtetarieven van de ACM. Dit voorschotbedrag is inclusief vastrecht, de huur van de warmteset, onze 24 uursservice, reparatie, eventuele vervanging, én het variabele gedeelte gebaseerd op een gemiddeld verbruik. Na 12 maanden ontvangen afnemers een eindafrekening waarop zij zien of zij dienen bij te betalen of geld terugkrijgen. Na deze eerste 12 maanden hebben wij een beter inzicht in uw verbruik en wordt het maandelijkse voorschotbedrag gebaseerd op uw persoonlijke verbruik. 06. | Service & Tarieven

Storing en werkzaamheden Wat kunt u doen in geval van storing? 1. 2. Vermoedt u een storing of ontvangt u geen warmte? Bel met T: 085 – 07 12 600 Bij telefonisch contact wordt door ons aangeven of er een collectieve storing gaande is of dat er wellicht een defect aan uw eigen warmteset ontstaan is. In dat laatste geval sturen wij onze monteur bij u langs. Tijdelijke maatregelen die u kunt treffen op deze momenten: 3. 4. Als het koud is buiten: Sluit ramen, deuren en gordijnen om zo min mogelijk warmte te verliezen. Gebruik een waterkoker voor warm water. Een dikke trui aandoen, een kruik, warme dekens en in beweging blijven, helpen u warm te blijven. Houd de website https://warmtebedrijfede.nl/werkzaamheden-en-storing/ in de gaten voor updates. Compensatie bij storing Indien een collectieve storing niet wordt verholpen binnen 8 uur tijdsbestek, dan heeft u conform de Warmtewet mogelijk recht op een vergoeding. Deze wettelijke vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak tijdens de storing. Indien u recht heeft op compensatie, ontvangt u automatisch bericht van Warmtebedrijf Ede; u hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen. Uiterlijk 6 maanden na de storing ontvangt u het wettelijk vastgestelde bedrag op uw (bij ons bekende) bankrekeningnummer. Geplande werkzaamheden Soms is er sprake van een tijdelijke onderbreking van de warmtelevering bij geplande werkzaamheden. Bijvoorbeeld in nieuwbouwgebieden dient het warmtenet steeds verder aangelegd te worden, waardoor de levering meermaals stilgelegd kan worden. Als er werkzaamheden in uw straat plaatsvinden, hoeft u niet thuis te blijven. Bij geplande werkzaamheden ontvangt u hiervan een aankondiging en kunt u het volgende doen ter voorbereiding: 1. 2. 3. 4. Overweeg om uw verwarming de nacht ervoor aan te laten, zodat uw huis ´s ochtends warm is. Douche voor 08.00 uur. Dan is er doorgaans nog warm water beschikbaar, tenzij anders vermeld. Laat uw thermostaat op 20 graden staan, zodat uw huis opwarmt zodra de werkzaamheden gereed zijn. Heeft u vloerverwarming? Haal de stekker van de vloerverwarmingspomp uit het stopcontact, om eventuele schade aan de pomp te voorkomen. Als u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u deze stellen via: 085 – 07 12 600 07. | Storing en werkzaamheden

De warmte-afleverset De warmte-afleverset zorgt voor ruimteverwarming en uw warme tapwater. Bovendien meet hij de verbruikte Gigajoules (GJ) met een slimme meter. U kunt het verbruik bijhouden door de slimme meter op de warmte-afleverset bij te houden, maar u ziet het ook terug in uw maandelijkse Verbruikskostenoverzicht (VKO). Warmtebedrijf Ede kan de slimme meter op afstand uitlezen en houdt zo het verbruik van uw huishouden bij. Meterkast De warmte-afleverset in uw woning wordt doorgaans geplaatst in de meterkast; de warmteset zelf dient te worden aangesloten op het elektriciteitsnet (het elektraverbruik hiervan is minimaal). De afmetingen van de particuliere warmteset zijn ca. 60 bij 40 cm. De binneninstallatie van de woning is bij oplevering ingericht op het optimaal functioneren van uw groene warmtevoorziening. Voor aanpassingen aan de binnenhuisinstallatie (het rode kader in de afbeelding hieronder: de leidingen, radiatoren, thermostaat of vloerverwarming) dient u contact op te nemen met uw project-installateur / een installateur naar keuze. De warmte-afleverset is (en blijft) in eigendom van Warmtebedrijf Ede. U huurt deze van ons, wat inhoudt dat u geen extra kosten hoeft te reserveren voor service, onderhoud, reparatie of zelfs vervanging. Ruimteverwarming U regelt de temperatuur door middel van uw thermostaat. Direct daarna stroomt verwarmd water uit het groene warmtenet door de leidingen in uw woning om deze te verwarmen. Met vragen over de warmteset, onderhoudsverzoeken of het melden van een storing kunt u 24/7 telefonisch contact opnemen met T: 085 – 07 12 600. 08. | De warmte-afleverset Warm tapwater Het water dat gebruikt wordt als tapwater (water uit bijv. uw kranen en douche) wordt in de regio Ede geleverd door Vitens; u dient voor deze water-levering een contract met Vitens af te sluiten. Uw (oorspronkelijk koude) tapwater wordt verwarmd door middel van de warmtewisselaar in de warmte-afleverset. Door het aanzetten van de warme kraan in bijvoorbeeld de keuken of badkamer, zet u dit in werking. Warmtebedrijf Ede levert continu warm tapwater en ruimteverwarming, zodat u hiervan continu en zonder capaciteitsbeperking gebruik kunt maken.

Monteurs-service ZON ECN Op het moment dat u thuis service nodig heeft aan uw warmte-afleverset, komt ZON Energie Connect Nederland bij u langs. Dit is het installatiebedrijf dat thuis bij u de werkzaamheden verricht in opdracht van Warmtebedrijf Ede. U ziet hun logo op de bussen en werkkleding staan. Controleer de monteur aan uw deur - Vraag om diens pas (en eventueel ook legitimatie). - U kunt QR code op het pasje van de monteur scannen; - Dan komt u uit op de website van Energie voor Elkaar*: www.energievoorelkaar.nu/monteurs - Hier kunt u betreffende monteur identificeren. - Beschikt de monteur (wegens omstandigheden) niet over een pas? - Vraag hem of haar dan om zich te legitimeren met een identificatiebewijs. - Verifieer de monteur telefonisch bij ZON ECN: 0318 230 010 *Energie voor Elkaar is het platform waar een aantal warmtebedrijven (waaronder Warmtebedrijf Ede) onder vallen. In opdracht van deze warmtebedrijven verricht ZON Energie Connect Nederland werkzaamheden aan de technische (warmte-)installaties bij particulieren en bedrijven. 09. | Monteurs-service ZON ECN

Aanmelden voor groene warmte Gefeliciteerd! Uw woning wordt aardgasvrij en krijgt een groene warmte-aansluiting. Om gebruik te kunnen maken van deze duurzame ruimteverwarming en warm tapwater, dient u zich eerst bij ons aan te melden. Dat kan vrij eenvoudig via onze website. Aanmelden Uw woning heeft / krijgt groene warmte, hoe meldt u zich aan bij Warmtebedrijf Ede? Op onze website www.warmtebedrijfede.nl - onder het kopje Consument, vindt u onder ‘Formulieren’ de aanmeldprocedure. Wordt uw (nieuwe) (Huur of koop-)woning aangesloten op het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede? Dan dient u zich, uiterlijk 2 weken na sleuteloverdracht / oplevering, aan te melden voor groene warmte door de volgende documenten te downloaden, in te vullen, (evt. uitprinten) en vervolgens te ondertekenen: - - De Individuele leveringsovereenkomst De (juiste) doorlopende machtiging (keuze: sociale huur of koop/particuliere huur) Deze documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten per post sturen naar: Warmtebedrijf Ede Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC EDE - langskomen kan alleen op afspraak Meterstand Belangrijk! Geef ook de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit eveneens uiterlijk binnen 2 weken na sleuteloverdracht van de woning, door middel van een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.U dient hiernaast contracten met overige partijen af te sluiten voor bijv. elektriciteit en water (water is in deze regio ‘Vitens’). 08. | De warmte-afleverset

Contact Wij staan u graag te woord. Ons servicenummer 085 - 07 12 600 is 24 uur per dag bereikbaar. Tijdens kantooruren voor al uw klantvragen, en daarbuiten in het geval u bijvoorbeeld te maken krijgt met een storing. Geen spoed? U kunt ook mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl Website Sinds 2023 hebben we onze website vernieuwd: www.warmtebedrijfede.nl. Hier vindt u veel informatie, waaronder bijvoorbeeld de veelgestelde vragen. Warmteraad Wij nodigen onze klanten van harte uit om met ons mee te denken in de Edese Warmteraad Doel van de Warmteraad is om advies uit te brengen aan Warmtebedrijf Ede, zodat Warmtebedrijf Ede meer zicht krijgt op datgene wat er speelt in Ede en daarop beter kan inspelen. Daarbij zijn alle ideeën die bijdragen aan een duurzamer, efficienter of voor de klanten betere alternatieven of maatschappelijke betrokkenheid welkom. Stuur bij interesse een mail naar: warmteraad@warmtebedrijfede.nl Spreekuur En wist u dat wij ook (wijk-)spreekuren houden? Toegankelijk voor iedereen met een vraag over Warmtebedrijf Ede. Aanmelden kan via: www.warmtebedrijfede.nl/spreekuur Wij spreken u graag! Contact: Warmtebedrijf Ede Telefoonweg 34, 6712 GC Ede (Postadres, langskomen uitsluitend op afspraak)  085 - 07 12 600 (24 uurs servicenummer)  info@warmtebedrijfede.nl  www.warmtebedrijfede.nl 09. | Contact

Trotse Energie voor Elkaar partner van Warmtebedrijf Ede is een trotse partner van Energie voor Elkaar, een platform met diverse succesvolle warmtenetten. Zo behoren de warmtenetten aangesloten bij Energie voor Elkaar tot de duurzaamste van Nederland.18 Contact: Warmtebedrijf Ede Telefoonweg 34 6712 GC Ede  085 - 07 12 600  klantenservice@warmtebedrijfede.nl  www.warmtebedrijfede.nl Energie voor Elkaar levert de kennis, kunde en het kapitaal waar Warmtebedrijf Ede in Ede haar voordeel mee doen. Zo kijkt Energie voor Elkaar mee naar nieuwe, duurzame warmtebronnen en biedt het de technische know-how voor een betrouwbare warmtelevering en het voordelig aansluiten van woningen en andere panden. Tot slot investeert Energie voor Elkaar doorlopend in nieuwe technische innovaties, die Warmtebedrijf Ede kan inzetten om niet alleen hele duurzame, maar ook kostenefficiënte warmte te leveren. 18. Bron: EMG-verklaringen van Bureau CRG.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication