8

Warmteraad De Warmteraad – het klantenpanel van Warmtebedrijf Ede – heeft inmiddels enkele bijeenkomsten gehad. Daarin zijn adviezen gegeven en is uitgebreid stilgestaan bij welke informatie klanten willen ontvangen. Verslagen van de warmteraad worden gepubliceerd op de website van Warmtebedrijf Ede. Klik hier >> Ook werd in de Warmteraad gemeld dat in een bepaalde locatie veel vragen leven die de levering van warmte betreffen. Om die vragen te kunnen beantwoorden is in samenwerking met Woonstede een vragenuurtje georganiseerd. Soms zijn het vragen die de verhuurder betreffen en om zoveel mogelijk vragen direct te kunnen beantwoorden, is een gezamenlijk vragenuur het meest effectief. Hebt u een vraag? Die kunt u natuurlijk altijd stellen aan klantenservice@warmtebedrijfede.nl of telefonisch via 085 – 07 12 600. Als het een vraag is die meer omvat dan uw persoonlijke situatie, kunt u die ook voorleggen aan de Warmteraad, via warmteraad@warmtebedrijfede.nl WARM! print editie Aardwarmte Ede Dit najaar verschijnt er een gedrukt exemplaar van het magazine WARM, dat huis-aan-huis in Ede wordt verspreid. Dit magazine komt bij onze klanten terecht, maar ook bij inwoners van Ede die geen klant zijn. Waarom doen we dit? De komende periode wordt belangrijk. Er zijn grote stappen nodig in de energietransitie. Gemeentes hebben de opdracht een visie over de energietransitie te publiceren en inwoners moeten zich op de hoogte stellen van de opties die er zijn. Omdat we in Ede een goede basis voor een warmtenet hebben die voor een groot aantal inwoners een haalbare keuze kan zijn, is het belangrijk om te starten met het geven van informatie. Het magazine dat we gaan publiceren en verspreiden is daar een voorbeeld van. De acties die nodig zijn om van het aardgas los te komen, zijn acties die een aantal jaren zullen gaan duren. Mensen zullen de komende jaren moeten gaan nadenken over de oplossing die voor hun het best is. De kennismaking met Warmtebedrijf Ede en het Slim Groen Warmtent via dit magazine zal voor velen een eerste kennismaking zijn en een aanzet om na te denken over wat er gebeuren moet en of de woning al klaar is om de stap te maken en aardgasvrij te worden. Warmtebedrijf Ede wil ook aardwarmte als duurzame warmtebron gaan inzetten op het Slim Groen Warmtenet. Deze vorm van duurzame warmte zal dan worden geleverd door ‘Aardwarmte in Ede’, die verantwoordelijk is voor het aardwarmteproject in Ede. Op basis van landelijk bodemonderzoek door SCAN worden de meest geschikte locatie(s) voor aardwarmtewinning bepaald, ook in Ede. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2022 verwacht. Belangstelling voor het onderzoek? Meer informatie is te lezen op de website www.scanaardwarmte.nl COLOFON “Warm” is een uitgave van Warmtebedrijf Ede voor de particuliere klanten en verschijnt 4x per jaar. Als u vragen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief of een andere vraag heeft over de warmte die Warmtebedrijf Ede aan u levert, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via mail klantenservice@warmtebedrijfede.nl, of via telefoon: 085 – 07 12 600 Redactie: Audrey van den Berg, Lotte Wander, Gerrie Heiwegen Redactieadres: info@warmtebedrijfede.nl

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication