7

aan de atmosfeer toegevoegd. C02 die is opgeslagen in takken is enkele jaren geleden opgeslagen. Bovendien groeit er meer bij in de regio dan er in de installaties wordt toegepast, waardoor er meer CO₂ wordt opgeslagen door aangroei, dan er vrijkomt door verbranding. Nieuwe stappen We zijn bezig met de energietransitie. We gaan van de oude situatie naar een duurzame situatie. Stap 1 daarin is het warmtenet, dat wordt verwarmd met houtsnippers waardoor geen fossiele brandstof meer nodig is. Stap 2 is het aankoppelen van andere warmtebronnen. De afgelopen jaren is alles voorbereid om dat te gaan realiseren. Dat zijn bijvoorbeeld restwarmtebronnen van bedrijven in Ede. Of bijvoorbeeld warmte die wordt opgewekt door zonnepanelen, waarbij de elektriciteit wordt opgeslagen als warmte. En niet te vergeten aardwarmte. In Ede wordt de mogelijkheid onderzocht om aardwarmte naar boven te halen en aan het slimme groene warmtenet te leveren. De resultaten van het geologisch onderzoek zijn positief. Het lijkt kansrijk. Voor het kunnen realiseren van aardwarmte, heb je wel voldoende klanten nodig en een voldoende groot warmtenet. Tussen nu en het moment dat aardwarmte beschikbaar is, zullen we dus onze activiteiten voortzetten om nieuwe klanten op het slimme groene warmtenet aan te sluiten. U als bestaande klant hoeft niets te doen. U gaat automatisch profiteren van alle ontwikkelingen en stappen op weg naar nog duurzamer. Meer details? In de lokale media is ons gevraagd inzage te geven in de boekhouding: wie zijn de leveranciers die aan de duurzame energie installaties leveren? Dat doen we niet en we leggen graag uit waarom. Alle aan de Edese installaties geleverde biogrondstoffen zijn Better Biomass gecertificeerd; dit borgt de duurzame herkomst. De bedrijfsprocessen van de duurzame energie installaties worden getoetst. Door bijv. NTA 8080, maar ook door de overheid in het kader van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in het kader van duurzame energieproductie en klimaattransitie. We zijn ervan overtuigd dat de certificering en toetsing door de overheid de best mogelijke garantie is voor de maatschappij dat er wordt gewerkt volgens de meest actuele normen en dat we doen wat we zeggen: reststromen van hout, afkomstig uit de regio.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication