10

de toegang hebt verkregen in het geloof tot in deze genade, waarin u staat? Roemt u in de grote verwachting van de heerlijkheid van God Rom.5:1,2? Weet u zich door Gods geest verzegeld tot in de dag van de vrijkoping Ef.4:30? Zie uzelf in Christus, u hoort bij een nieuwe schepping in Hem 2Cor.5:14-17! Alles is uit God, in Christus Jezus. Hier zijn de fundamenten van onze redding, zonder waterdoop of andere plechtige handeling aan het vlees, zonder een sacrament of wat ook. Alleen door Gods genade gered. Hem zij daarvoor dank! Twee verwachtingen Begrijp je wat je leest? Beste lezer, tegenwoordig komen slechts enkelen tot geloof in Jezus Christus als hun Redder. De wereld raakt steeds meer los van God! Ze wordt rijp gemaakt voor de dag van de gerichten, de verontwaardiging van God. Ieder die God gelooft, zal op tijd veilig zijn. Degenen die tot redding zijn uitgekozen 2Thess.2:13, gaan niet door de grote verdrukking die de Heer aan Zijn getrouwen uit Israël voorzegd heeft Matth.24:21. Daarmee is aangetoond, dat er twee verwachtingen zijn. De ene gaat over het ‘wedergeboren’ volk Israël, dat thuisland en bestemming op aarde heeft. Zij ontvangen zegen onder hun Messias-Koning. Zij zijn voor de overige natiën tot zegen gesteld. God zal al de beloften vervullen die Hij aan Zijn uitgekozen volk door de eeuwen heen gaf. Israël zal aan de top van de volkeren staan, over hen regeren, en hen priesterlijk tot God leiden. Thans is Israël echter als volk verhard, tijdelijk opzijgezet. Het evangelie van het koninkrijk is buiten werking. En de inlossing van de verwachting is uitgesteld. Die zal pas in de komende eon vervuld worden als Christus op deze aarde terugkeert 14

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication