12

nederigheid, zachtmoedigheid en geduld nodig, in de liefde als de band van de volkomenheid Ef.4:1-6; Kol.3:14. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, heeft God aan de apostel Paulus toevertrouwd 1Tim.1:11. Dit is in het huidige beheer van genade het enig geldende goede nieuws, dat onder alle natiën verkondigd mag en moet worden. Maar dit houdt in, dat alle woorden van de heilige Schrift voor ons waardevol en nuttig zijn 2Tim.3:16,17. Nu roept God alleen degenen uit de massa van de mensheid uit, die Hij vóór de neerwerping van de wereld uitgekozen heeft Ef.1:4. Hij redt en roept met een heilige roeping. Dat is: niet door onze werken (wat zouden wij nu ook voor elkaar kunnen krijgen?). Nee, volgens Zijn eigen voornemen en de genade –luister en verbaas je– die ons in Christus Jezus vóór eonische tijden (vóór alle tijden) gegeven is 2Tim.1:9. Onze verwachting Begrijp je wat je leest? Nogmaals willen wij graag duidelijk zeggen, dat er in deze tijd geen twee lichamen zijn, maar slechts één. Evenmin kan sprake zijn van twee verwachtingen. Er is maar één verwachting. Eerst brengt Christus de gemeente, die Zijn lichaam is in Zijn ophemels domein Fil.3:20. Daartoe neemt Hij al die gelovigen in een oogwenk weg 1Thes.4:15-17. Daarna begint Gods reddend handelen met Zijn uitgekozen volk Israël opnieuw. Zware oordelen in de dag van de Heer7 bereiden de mensen voor, en in het bijzonder Israël, op de 1000 jaar. Daarin krijgt 7 De dag van de Heer (‘de dag des Heren’) omvat: de inleidende oordelen/gerichten van Openbaring 6-19, de 1000 jaar - Openbaring 20 - én vergaan van hemelen en aarde door vuur, 2 Petrus 3:7,10,12 16

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication