13

het beloofde koninkrijk van de hemelen gestalte, dat de Messias (Jezus) op de gereinigde aarde zal oprichten. Ook hier zal rijke zegen uitstromen; maar dat is niet ons deel. Beste lezer, wij zijn nu al gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus Efe.1:3. Álles overtreffende genade is ons deel in Christus Jezus, wij verwachten geen gericht. Maar zouden wij daarom luchthartig tegenover de zonde zijn, omdat wij een genadig God kennen? Dat zou een volkomen verkeerde instelling zijn en slechte gevolgen hebben. God neemt het met de zonde zeer nauw, anders had Hij Zijn eigen, heilige, geliefde Zoon niet aan het vloekhout voor ons overgegeven! Wat een liefde! Die is het waard om aanbeden te worden! Christus zal ná de opname8 (lett: wegrukking) tot de ontmoeting met de Heer in de lucht, ons voor Zijn erepodium (bèma9) grondig toetsen inzake onze aardse wandel en gedaan dienstwerk. Zoals na een sportwedstrijd zal Hij als de Richter lof en loon uitdelen. Maar Hij zal in heiligheid en rechtvaardigheid al wat niet tot Zijn eer strekte, door vuur verteren 1Cor.3:10-15; 2Cor.5:10. Niemand zal omkomen; Hij zal de uitgeroepenen daarna heerlijk voor Zich stellen. En wel zo, dat er geen vlek of rimpel of iets dergelijks is. Maar Hij zorgt ervoor, dat de uitgeroepen gemeente dan heilig en onbesmet en onberispelijk is Ef.5:25-27. Zo zal Hij ons voor het erepodium (bèma) van God stellen Rom.14:7-12. Dan zal ieder lofprijs van God ontvangen 1Cor.4:5. Het is Zijn enorm overvloedige 8 Zie ook de brochure: Wie gaan mee bij de opname? 9 Bèma: het Griekse woord, dat veelal met ‘rechterstoel’ vertaald is. Het spreekt van een verhoging, een podium, buiten, ergens op een belangrijk punt, waar recht gesproken werd in steden als Korinthe. 17

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication