14

genade! Hoe kan God ons anders gebruiken? Ja, hoe zal Hij anders in de komende eonen de alles overstijgende rijkdom van Zijn genade in mildheid voor ons in Christus Jezus te midden van de hemelse bewoners kunnen tonen Ef.2:6,7? Christus zal in ons verheerlijkt en met verbazing gezien worden, tot lofprijs van Zijn heerlijkheid en van de rijke genade van God. Geliefde lezer, wat kunnen wij hier nog aan toevoegen? Door God bepaald onderscheid Begrijp je wat je leest? Ja, wat lees je dan? Voor zover het de Bijbel is: heel de Schrift is God-geademd, doordrongen van Zijn geest, die licht, leven en kracht schenkt. Wat kunnen wij toch veel leren: van het herstel van de aarde na het gericht van de neerwerping Gen.1:2 tot en met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarover Johannes spreekt Openb.21,22. Wat een grote liefde, geduld, goedheid en trouw van openbaart God in de geschiedenis van de mensheid! Het heerlijkst is Gods openbaring in Zijn geliefde Zoon. Het is Hij, Die zichzelf verootmoedigde, en na Zijn overgave aan het kruis nu boven alles en iedereen verhoogd is Fil.2:5-11. Wij vernemen eveneens, dat Israël de beloofde Messias verwierp en kruisigde. Tientallen jaren later verwierp God Zijn uitgekozen volk en verstrooide het onder alle natiën op aarde. Nu moet Israël wachten, tot God hen weer aanneemt en tot zijn bestemming doet komen. Zoals Hij dat in Zijn woord belooft Rom.11:15,25,26. En wat gebeurde toen? Kijk, beste lezer, als wij hier niet duidelijk lijnen trekken en niet letten op het door God bepaalde onderscheid 2Tim.2:15, dan stapelen wij de problemen. Wij ontdekken dan overal allerlei tegenspraak, 18

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication