15

en Gods woord zal voor ons in veel opzichten niet te begrijpen zijn. God riep Paulus, stelde hem aan tot heraut, apostel en leraar van de natiën 1Tim.2:7. Hij moest de nieuwe boodschap verkondigen. Die is bestemd voor onwaardige mensen, vijanden van God: God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenend, Hij rekent hun hun krenkingen niet aan. Wij zijn dan gezanten van God die de mensen smeken: Wees met God verzoend! Want Hij, Die zonde niet kende, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt opdat wij Gods gerechtigheid in Hem zouden worden 2Cor.5:18-21. Aan allen, die Gods verzoening in geloof aannemen en zo met Hem wederzijds verzoend zijn, vertrouwt God het evangelie toe. Dat is het uiterst goede nieuws van Zijn verzoenende, reddende liefde in genade. Om daarvan, overal, altijd, in woord en wandel, tegenover mensen te getuigen. En al degenen, die God allang uitgekozen had, worden door Zijn evangelie geroepen. Zij mogen God en Zijn woord geloven en weten zich kinderen van God. God getuigt dit door Zijn geest in hun geest Rom.8:15,16. Zij zijn verzegeld10 tot in de dag van de vrijkoping11 Ef.4:30. Zij blijven eigendom van God tot het bereiken van het Gods doel Rom.8:29-34. Zij ontvingen het ophemels burgerschap; en zij verwachten de Heer Jezus Christus als hun Redder, Die hen naar Zich toe trekt in de ophemelse ‘werelden’. Daar 10 Verzegeld: beeldspraak van de zekerheid die wij hebben. God verzegelde ons in Christus zoals een brief of pakket met een lakzegel verzegeld kan zijn om zekere aankomst te garanderen. 11 Dat is de dag van de bazuin van God, de opname van de gemeente. 19

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication