16

waar wij ons nu al - in de geest - tezamen met Christus gezet mogen weten Ef.2:4-10. Wat een onmetelijke genade van onze Redder-God! Onzuivere verkondiging Begrijp je wat je leest? Je ziet vandaag de dag de talloze soorten van aanbiedingen in tijdschriften, boeken, dvd’s, video’s op internet, die niet op Christus gericht zijn. Daardoor wordt God niet groot gemaakt en verheerlijkt. Satan weet heel goed, precies, hoe hij in sluwheid ‘vroom bedrog’ door oneerlijke predikers moet gebruiken om van de waarheid af te leiden 2Cor.11:13-15. Paulus kon schrijven: Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God 2Cor.4:2 De apostel waarschuwt ons dringend voor de gevaren van filosofie: voor de gedachten, meningen en leringen van religieuze mensen, die een vorm van godsvrucht hebben, maar geen waarde en kracht hebben 2Tim.3:5. Nog een gevaarlijk punt zijn de rituele handelingen, die met de waterdoop (die voor Israël en proselieten is) beginnen. Zo leiden die via de zogenoemde ‘sacramenten’ (menselijke zegeningen) tot hoogmoed en zelfs zelfverheerlijking. En daardoor veroorzaken ze scheiding Col.2:8-23. De apostel kan zichzelf als voorbeeld stellen in ware ootmoed en oprechtheid van hart. Hem zouden wij navolgen Fil.3:7-19. 20

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication