17

Begrijp je wat je leest? Veel dingen begrijpen wij niet, omdat wij ons te zeer aan mensen en hun (helaas vaak onjuiste) meningen en schriftuitleg vasthouden. Dan houdt men de gelijkenissen van de Heer Jezus voor de grote verklaringen van de waarheid over ‘het rijk Gods’. Hoewel de Heer zelf gezegd heeft, dat ze gegeven zijn om het begrip voor het koninkrijk weg te houden. Alleen aan Zijn discipelen verklaarde Hij de betekenis Matth.13:10,11. Steeds probeert men de gelijkenissen op onze tijd te betrekken en op gelovigen van nu toe te passen. Dat leidt echter tot verkeerde redeneringen. En het is echt heel erg wanneer gegeven betekenissen niet overeenkomen met de waarheid van de overige, gegeven heilige Schriften. Zo concludeert men uit de gelijkenis van ‘de rijke man en de arme Lazarus’, een nieuwe leer over de toestand na de dood. (Terwijl die gelijkenis ons scherp laat zien: farizeeën en schriftgeleerden als rijke man aan de ene kant van de kloof. En tollenaren en zondaren aan de andere kant als arme Lazarus.) Velen beschouwen mede daarom dood als slechts een andere vorm van leven. De dwaling van de Griekse filosofie over de onsterfelijkheid van de ziel is niet uitgeroeid. En dat is het geval, ondanks de tegengestelde bewijzen in de Schrift. Zodoende geeft men aan deze gelijkenis betekenissen, die tegen de waarheid van het woord van God ingaan. Grondregels voor geestelijk begrip Begrijp je wat je leest? Laten wij de belangrijke grondregels opvolgen, die voor geestelijk verstaan van het woord van de waarheid nodig zijn. Toets zelf: wie schrijft aan wie, wanneer en waarom, wat is de inhoud? Dan komt het erop aan, dat we ieder woord van God in de samenhang 21

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication