18

bekijken. En opletten: is het aan ons of Israël gericht? Kijk ook of het over onze onaantastbare positie in Christus Jezus gaat, óf over onze dienst en wandel in de Heer. De redding heeft God uitsluitend bewerkt in Christus Jezus. Als in genade geredden worden wij opgeroepen deze redding tot eer van onze Heer uit te werken Fil.2:12,13. Wij zouden een voorbeeld van gezonde woorden hebben 2Tim.1:13. Dat wil bijvoorbeeld zeggen, dat wij niet over ‘hoop’ spreken, wat vroeger legitiem was, maar nu door spraakgebruik tot ‘onbestemd vermoeden’ of ‘wens’ verworden is. Verwachting drukt daarentegen een houding vol vertrouwen uit, omdat dit op een toezegging van God berust. En: omdat Hij, Die belooft, betrouwbaar, geloofwaardig is Hebr.10:23. Gods woord kent ‘eeuwig’ of ‘van eeuwigheid tot eeuwigheid’ niet. Wij mogen aan deze begrippen: ‘wereldtijd’ of ‘tijdperk’ géén eindeloosheid toeschrijven. Griekse woorden als aiōn (eon) en aiōnion (eonisch) spreken steeds van een begin en einde; zij geven de betekenis correct weer. Uiterst belangrijk is, dat wij de waarheid die voor ons geldt, alleen in de brieven van Paulus kunnen vinden. Dat is de door God aangestelde apostel en leraar van de natiën 1Tim.2:7. Tot deze waarheid aan hem onthuld werd, was die geheim. Daarvan was alleen de rechtvaardiging uit geloof in Israëls geschriften bekend. Maar niet in de heerlijkheid en duidelijkheid zoals die nu door het bloed van Christus aan de gelovigen toegerekend wordt. Onze zonden worden niet vergeven (toegedekt). Maar wij zijn tezamen met Christus voor de zonde gestorven en van de zonde gerechtvaardigd Rom.6:6-7. Heel de Schrift is Godgeademd, en zij is nuttig tot onderwijzing, tot aantoning, 22

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication