5

De kamerling Het zendingsverhaal in Handelingen 8:26-39 is je misschien nog uit je kindertijd of jeugd bekend. Het is best spannend: een hemelse boodschapper1 (engel) komt bij Filippus. Hij verkondigt Jezus, de Christus (de Gezalfde van God) in Samaria met tekenen en genezingswonderen. Filippus krijgt een opdracht. Kort en nauwkeurig beschrijft de boodschapper hem de weg, die hij moet gaan om een iets te doen. – Ah, wat zou het toch mooi zijn, als een hemelse boodschapper telkens ook aan ons duidelijke aanwijzingen geeft. Waar wij heen moeten gaan en wat wij moeten doen! – Toch… zijn wij er nu niet veel beter aan toe? Wij hoeven niet te wachten tot wij op die manier een opdracht ontvangen. Wij mogen ons van de leiding van de geest door het woord van God bewust zijn. Altijd, ja, overal hebben wij een duidelijke wegwijzer. Niet zo, dat wij voor iedere vraag en elk probleem van ons dagelijks leven de Bijbel opslaan en daarin kunnen lezen wat het beste in die situatie is. Maar de ons geschonken, inwonende heilige geest laat ons in volle afhankelijkheid van onze Heer de beslissing nemen, die overeenstemt met Gods woord en wil. In dit stukje van Handelingen lezen wij, dat een Ethiopisch machthebber van de koningin Candacé, haar schatkistbewaarder, naar Jeruzalem kwam om daar de God van Israël te aanbidden. Als proseliet2 verlangen, de ware God te vereren. Dat kon in die tijd alleen de God van Israël zijn, en alleen in de tempel te 1 Zie ook de brochure: De zogenaamde Engelenwereld. 2 Proseliet is iemand uit de volkeren die de God van Israël eerde en naar Israël kwam tijdens de ‘feesten’ van Leviticus 23. 9 was het zijn

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication