6

Jeruzalem gebeuren. Israël had religieus hoogst gezag; alleen aan hen waren de uitspraken van God toevertrouwd Rom.3:1,2. Aan hen had God de wet en de beloften gegeven, de verbonden en de eredienst. Zelfs Christus naar het vlees was uit dit uitgekozen volk Rom. 9:4,5. En nu was de Ethiopiër in zijn wagen op weg naar huis. Waarschijnlijk had hij de schriftrol van de profeet Jesaja in Jeruzalem gekocht en las daarin. In deze situatie treft Filippus hem aan, die hem hardop hoort lezen. Direct stelt de evangelist hem de belangrijke vraag: Je begrijpt toch wel de betekenis van wat je leest? Beste lezer, hoe vaak moest je jezelf deze vraag stellen, waarbij je wenste, dat ‘een Filippus’ kwam, die de betekenis van een tekst of bijbelgedeelte uitlegde, om tot helder begrip te komen? Deze invloedrijke ‘kamerling’ was eerlijk genoeg om te erkennen, dat hij zonder leiding de betekenis van het gedeelte (hij las in Jesaja 53) niet kon begrijpen. Zijn wij altijd zeker, dat wij alles correct verstaan? Laten wij waken voor eigen meningen, om die in Gods woord te leggen, zodat die de waarheid verdraaien! Begenadigde leraren spanden zich in alle tijden in om begrip voor Gods reddingsplan in Christus Jezus te krijgen. Die willen steeds bouwen op de heldere uitspraken uit de grondtekst van Gods woord. Hoe rijk heeft God dit verlangen gezegend, ook in onze tijden. Begrijp je ook, wat je leest? Blijkbaar dacht de Ethiopische machthebber na over de woorden, die hij las. Zijn wij vaak niet wat oppervlakkig in ons lezen van de heilige Schrift? Komt bij ons het Woord werkelijk in ons 10

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication