7

hart, zodat wij het daarin goed overwegen en nadenken? Nemen wij het ook als echt woord van God aan 1Thess.2:13? Groeit daardoor in ons de vrucht van de geest Gal.5:22-26? Ja, zó dat het in ons uitwerkt tot verheerlijking van God en van onze Heer Jezus Christus? Laat het toch niet zo zijn, dat alles wat in de wereld gebeurt ons meer bezighoudt dan het kostbare evangelie van de genade van God! De hele wereld ligt in het boze 1Joh.5:19; wat voor goeds kunnen wij daaruit verwachten? Evangelie voor de besnijdenis Het verslag in Handelingen 8 gaat verder met de bediening van Filippus, die vanuit Jesaja 53 Jezus als evangelie aan deze proseliet verkondigde. Wat in de wet en de profeten over de Messias geschreven staat, is in Hem immers vervuld. Hij was het Lam, dat de zonde van de wereld op Zich nam Joh.1:29. In Zijn striemen is ons genezing geworden Jes.53:5. Genezing van de zondaar en de wetsovertreder was door het offer van Jezus gegeven. Nu konden zij in de voetstappen van Jezus volgen, van de zonden wijken en de gerechtigheid uitleven 1Petr.2:21-24. Begrijp je wat je leest? – Dit evangelie is de boodschap voor de Besnijdenis, als de Messias het volk Israël herstelt, als het van bovenaf (door God) opnieuw gewekt wordt – over het algemeen vertaald met het woord: ‘wedergeboorte’. Daar sprak de Heer Jezus over met Nicodemus Joh.3:3-5. Die belofte wordt pas in de toekomst vervuld na zware gerichten in de dag van de Heer en Zijn terugkeer naar Zijn volk. God zal dan Zijn geest in hun binnenste geven en Zijn onderwijzing in hun hart schrijven, zodat zij die kunnen houden. Dan gaan zij heen 11

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication