8

en maken alle natiën tot discipelen. En zij dopen de natiën en leren hen alles op te volgen wat de Heer aan Zijn getrouwen in de zogenoemde bergrede als richtlijn voor dit komende koninkrijk geboden heeft Matt.5-7; 28:18-20. Sommige gelovigen proberen nu al, in het huidige beheer3 van de genade van God Ef.3:1,2, dit programma van het koninkrijk te verwezenlijken. Dat is net zo onmogelijk als de uitvoering van het ‘zendingsbevel’, om alle volkeren tot Zijn christenen (discipelen) te maken Matt.28:18-20. Pas als de Messias bij Zijn volk is, in de komende eon4, wordt deze opdracht in die duizend jaar succesvol uitgevoerd. Tijdens Pinksteren en enkele jaren daarna beleefde Israël een hoopvol begin van deze tijd vol beloofde zegen. En de Ethiopische proseliet had heel goed begrepen, dat zij die met de verwachting van het aardse koninkrijk waren verbonden, door de waterdoop gereinigd en verenigd moesten worden. Filippus doopte hem. Evangelie in de tijd van genade Maar hoe klinkt het evangelie vandaag in het beheer van de genade, dat God door de apostel Paulus onthulde en introduceerde? Aan welke voorwaarden moeten wij voldoen? Welke prestaties moeten wij verrichten om onze uitkiezing en roeping vast te maken 2Petr.1:10? 3 Beheer: periode van Gods plan waarin Hij iets toedeelt aan de mens om mee te leven. Letterlijk: huis-wet, huishouding. Je kunt geweten, wet, geest, of genade onderscheiden. 4 Eon is vertaling van het Griekse aiōn: (soms) onafzienbare tijd die eens eindigt. Je leest in de Schrift meerdere eonen. 12

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication