9

Geliefde lezer, bent u zich wel ten volle bewust, dat wij in genade geredden zijn, door het geloof, en dat het niet uit ons, maar Gods (naderings)gave is Ef.2:8-10? Christus heeft Gods oordeel over de oude mensheid aan het kruis op Zich genomen, doordat Hij tot een vloek werd voor ons. In Zijn kruisiging werd de oude mensheid, ons van Adam geërfde, stervende, zondige wezen, eens voor altijd vervloekt en veroordeeld. Wij zouden erkennen, dat wij zelf medegekruisigd zijn. Na dit gericht aan het vloekhout heeft Christus Zijn vlees in het graf afgelegd. Het kruis ligt achter Hem. En daar wij door Gods geest naarbinnen in Christus Jezus gedoopt zijn Rom.6:2,3, geldt dit voor ons net zo. Daarom: wij kennen nu niemand meer naar het vlees, zelfs Christus niet. In de opgewekte Christus begon God een nieuwe schepping 2Cor.5:16,17. Paulus schreef: tezamen met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, maar niet meer ik (de oude mens), in mij echter leeft Christus Gal.2:20. Begrijp je wat je leest? Stemt u in met het oordeel van God, dat uw oude, zondige wezen de vloek en de kruisiging verdient? Weet u, dat u één bent gemaakt met Christus in gemeenschap van Zijn dood, Zijn leven en Zijn heerlijkheid? Nu mag eenieder die zich in Christus weet, in een nieuw leven wandelen. Om zich zo in dienst te stellen van God, als mensen die dood zijn geweest, maar nu leven. Rom.6:1-6. Is het voor u onomstotelijk zeker, dat u om niet gerechtvaardigd bent in Zijn genade, door de vrijkoping die in Christus Jezus is Rom.3:24? Heeft u, beste broeder, zuster, vrede met God nu u gerechtvaardigd bent, uit geloof, door onze Heer Jezus Christus, door Wie u ook 13

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication