12

Plichten?! Even over de vertalingen die we gewoon zijn te gebruiken. Ik zei: “Ik wil u meenemen naar het slot van Kolosse 3.” Dan is het zo dat de Statenvertaling in vers 18 – en dat geldt ook voor de NBG vertaling – begint met een nieuw gedeelte. Men heeft hier een scheiding aangebracht en daar ben ik het dus pertinent mee oneens. Waarom? Omdat dit namelijk suggereert dat er iets nieuws begint, terwijl het zogenaamde ‘nieuwe gedeelte’ juist een toelichting is op het voorafgaande gedeelte. Op het voorgaande vers, vers 17 in elk geval, en wat mij betreft zelfs op héél het voorgaande. Ik weet wel, het is niet al te grote kritiek, want bij het maken van perikopen moet je soms wat concessies doen, en dan begint weer een andere passage. Maar in dit geval is dat cruciaal, en dat blijkt dan ook een beetje – of een beetje, wel twéé beetjes – uit de wijze waarop men die kopjes heeft geformuleerd. In de Statenvertaling staat er “huiselijke plichten” en bij de NBGvertaling staat erboven: “de christelijke huisregels”. Dat heeft iets … ja, je zegt ‘oubollig’ wellicht, maar het heeft óók een bepaalde wettische, bekrompen, lading. In die zin dat het wíjst op plichten, zoals de Statenvertaling het weergeeft. Regels waaraan je jezelf moet houden. Paulus heeft eerst het één en ander verteld … en dan kómt het: nu moet je het ook in de praktijk brengen! Op die manier, als je het zo leest. En dat wordt dus eigenlijk ook gesuggereerd doordat men hier een scheiding aanbrengt. Losgekoppeld van het voorgaande, ontgaat je echter de clou. Want wat ik wil gaan vertellen is: dat vers 17 de tóón aangeeft van alles wat daarna volgt. 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication