13

opgestaan is uit de doden. De rest volgt nog, maar daarover later meer. Eén van de termen die heel vaak voorkomt en een grote rol speelt bij Paulus in het algemeen, maar in de Efeze brief in het bijzonder, is de term ‘het geheim’. Het hangt er een beetje vanaf welke vertaling je gebruikt: “het geheim”, “het geheimenis” of de Statenvertaling zegt “de verborgenheid”. En wat blijkt dat geheim te zijn? Dat is dat “de Christus” maar niet alleen één Iemand is. In feite is het een heel gezelschap met Jezus Christus aan het Hoofd; dat wordt ook voortdurend vergeleken met ‘Hoofd’ en ‘lichaam’. ‘De Christus’ is feitelijk niet alleen maar het Hoofd, maar inclusief al degenen die bij Hem horen, waarbij ‘het lichaam’ staat voor de ekklesia of kerkgemeente. En dan bedoel ik daarmee uiteraard degenen die werkelijk Hem toebehoren in geloof en vertrouwen. God heeft een plan en dat plan realiseert Hij door de Christus. De Christus is niet alleen maar Jezus Christus, maar ook Zijn lichaam; degenen die bij Hem horen, die ook letterlijk met Hem één gemaakt zijn en in Zijn positie delen. In Efeze 1:3 staat dat God ons, die geloven, in Christus gezegend heeft met elke geestelijke zegen (letterlijk) “te midden van de hemelsen” (HSV: met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten). Deze brief gaat ver, maar ook hoog, boven het aardse niveau. Daar waar Christus nu is, onttrokken aan het oog, daar zijn wij. Dat wil zeggen: daar worden wij gerékend, wij zijn met Hem 17

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication