14

verbonden als Hoofd en lichaam. Dat is belangrijk, want het betekent dat heel het gezelschap wat nu bij Hem hoort, uitgeroepen is. Het woord ‘ek-klesia’, de gemeente, betekent ook letterlijk ‘uitroepsel’. Er wordt vandaag een gezelschap uitgeroepen in deze wereld (de eerstelingen) en dat wordt gevoegd bij de Heer Jezus Christus. Hoofd en lichaam, één nieuwe Mens, zo staat het in Efeze 2. Dit is een heel belangrijk element. Zoonstelling De gelovigen van de ekklesia, het ‘uitroepsel’ dat nu verzameld wordt, is uitgekozen en voorbestemd “tot zoonstelling”, zegt Efeze 1:4-5. De meeste vertalingen zeggen “tot zoonschap”. De echte betekenis daarvan ontgaat ons heel gemakkelijk, omdat we dit begrip niet zozeer meer kennen. ‘Zoonschap’ wil zeggen dat je gesteld wordt in de positie van zoon en daarmee in de positie van erfgenaam. Dat betekent: je krijgt de erfenis … en de erfenis is héél de schepping. God geeft heel Zijn schepping als cadeau aan Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, inclusief dat lichaam van Hem, de ekklesia. Zij worden met Hem gerekend en zijn in Hem ook uitgekozen en voorbestemd. ‘Predestinatie’ is dat; voorbestemming tot zoonschap. Zij zijn bestemd om heel de schepping tot Zijn doel te gaan brengen en dat is heel belangrijk, want God heeft een plan en dat voert Hij uit via een tijdpad. 18

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication