14

1. De opbouw van Efeze 1 Laat ik om te beginnen een overzicht geven van de verzen die we in het eerste hoofdstuk van Efeze 1 aantreffen. God heeft een plan De opbouw vat ik samen in drie stukken. In dit hoofdstuk, en feitelijk in heel het vervolg ook, wordt uiteengezet dat God, die een Vader3 is, een plan heeft. Dat wil zeggen – zo wordt dat ook genoemd in Efeze 1 – : “van voor de grondlegging van de wereld”. Letterlijk staat hier “voor de neerwerping van de wereld”. Voordat de wereld ‘geboren’ werd, had God al een voornemen en Zijn keuzes gemaakt. Hij had een besluit en dat rolt Hij in de loop der tijden uit (die tijdperken: daarover in een later gedeelte meer). Hij ontwikkelt dat en werkt naar de uitkomst van Zijn plan, dat gefaseerd is. En dat is universeel: het betreft hemel en aarde. Kortom: de uitkomst van Zijn plan betreft “het al”, want dat is de uitdrukking in de Bijbel daarvoor. Je hebt daar een uitdrukking voor in het Grieks: ‘ta panta’. Wij zouden zeggen: ‘het heelal’. Dat wat God allemaal bedacht heeft, wat Hij gecreëerd heeft en wat Hij Zelf dus ook gevormd heeft, dat is wat wij allemaal zijn. Heel de schepping is door Hem niet alleen maar ooit bedacht, maar is ook door Hem geformeerd. Elk mens is Zijn design en Zijn creatie, werk van Zijn handen. En het is precies waar wat er ook zo vaak klinkt in de kerk en 15

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication