23

kanten op kon, heeft hij zulke geweldige perspectieven of open vensters! En dan heeft hij het over “wereldtijdperken” en “God heeft een plan” en dat is “een plan van wereldtijdperken”. Houd dat vast. In de Efeze-brief wordt gesproken over de aeonen die voor ons liggen: Efeze 2 6 … en Hij wekte ons samen op en deed ons samen zitten te midden van de hemelsen, in Christus Jezus, 7 om te betonen in de komende aeonen de overtreffende rijkdom van Zijn genade in goedgunstigheid over ons in Christus Jezus. En er wordt gesproken over wereldtijdperken die er voor de huidige aeon zijn geweest: Efeze 3 8 … aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven, aan de natiën te evangeliseren de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus, 9 en allen te verlichten, wat het beheer van het geheim [inhoudt], dat verhuld werd vanaf de aeonen in God, Die het al schiep … 24

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication