24

De Bijbel spreekt ook over “de aeon van deze wereld”: Efeze 2 2 … in welke jullie eens wandelden, naar de aeon van deze wereld … In bovenstaand vers zien we dat “de aeon” die nu loopt, hoort bij “deze wereld” (kosmos). Anders gezegd: de huidige aeon en wereld lopen synchroon. Er wordt tevens geschreven over “de wereld van de voortijd”: voor de zondvloed en voor de dagen van Noach, dat was weer een andere aeon. “De aeon van deze wereld” loopt inmiddels al een paar duizend jaar6, maar die loopt op zijn eind. De Bijbel spreekt over de afsluiting en het einde ervan in Matteüs 24:3 en 14 (in de NBG-vertaling en de Statenvertaling staat hier: ‘de voleinding der wereld’). Als deze aeon wordt afgesloten, dan zal Christus terugkeren, dat is wat men dan altijd ‘de wederkomst’ noemt. Dan wordt er een einde gemaakt aan deze “boze aeon”. De aeon van deze wereld wordt heel vaak ‘de boze aeon’ genoemd, want het is de duivel die de waarheid verdraait en die deze ten onder houdt. Dat is wat deze aeon ook boos maakt. Maar daar blijft het niet bij, want dit wereldtijdperk zal afgesloten worden en maakt plaats voor een heel nieuwe tijd. Daarna volgt dat wat ‘de komende aeon’ genoemd wordt; de aanstaande of toekomende aeon. In de meeste bijbelvertalingen staat er dan “de komende eeuw”. 25

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication