25

Want in de Statenvertaling of in de NBG-vertaling wordt er niet gezegd: de “aeon van de aeonen”, maar dan staat er ‘tot in alle eeuwigheid’. Dat lijkt nérgens naar, want dat woord ‘alle’ staat er niet. Er staat eerst een enkelvoud “aion” en dan het meervoud “aionen”. Het is dus “de aeon van de aeonen”. Als God een plan heeft van aeonen, dan is het van belang dat, als je dat wilt begrijpen, je daar ook zícht op hebt. Maar dan moet dat woord ook tot ons komen en niet weggemoffeld worden. Dus houd dit vast: God heeft een plan en Hij realiseert dat door Christus en door tijdperken heen. En er gaan nog geweldige wereldtijdperken volgen, waarin trouwens niet iedereen een plaats heeft. Degenen die geloven, hebben een plaats in de toekomende tijdperken of ‘eeuwen’. En dat heet dan ook het “eeuw-ige leven”. Ik schrijf het expres zo, want het ‘eeuwige leven’ is niet ‘het leven dat eindeloos is’, maar dat is het leven dat hoort bij ‘de komende eeuwen’; de toekomende aeonen. Dat is een heel groot voorrecht en houdt dus verband met die laatste, grootste wereldtijdperken. 29

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication