26

Daarin zal Christus nog steeds heersen, want Christus moet heersen “tot in de aeonen”. Misschien een goed punt om dat nu ook te maken: wij zijn gewend om te denken dat Christus moet heersen ‘tot in de eeuwigheid’, maar dat staat nergens in de Bijbel. Sterker nog, we lezen heel duidelijk dat Christus moet heersen totdat Hij de laatste vijand, de dood, teniet gedaan zal hebben. En dan zal Hij het Koninkrijk teruggeven aan God, de Vader, die Hem ooit alles heeft gegeven. 1 Korinthe 15 24 Daarna het einde, wanneer Hij zou overdragen het Koninkrijk aan de God en Vader, wanneer Hij teniet zou doen alle overheid en alle autoriteit en macht. 25 want Hij moet als koning heersen totdat Hij zou plaatsen al de vijanden onder zijn voeten. 26 De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. 27 Want Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Wanneer Hij echter zegt dat alles is onderschikt, is het duidelijk buiten Degene om die Hem het al onderschikte. 28 Wanneer nu het al aan Hem onderschikt wordt, dan zal ook de Zoon zelf worden onderschikt aan Degene die Hem het al onderschikte, opdat God zij, alles in allen. 27

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication