32

Het is nu nog maar een enkeling, relatief gesproken, die Hem zo mag kennen en die de knieën buigt en van harte zegt: “U bent Heer”. Maar er komt een moment dat álle hemelsen, alle aardsen en alle onderaardsen, buigen en zullen belijden dat Jezus Heer is in de naam “JAHWEH is Redder”. En dat zal zijn tot heerlijkheid van God, de Vader! Wat een uitkomst van de geschiedenis is dat, dit kan alleen God bedenken. Dit ís ook Goddelijk: God, die Zijn schepping liefheeft en, door tijdperken heen, uiteindelijk met elke creatie Zijn doel bereikt. En dan eindigt heel de schepping in één groot “Halleluja!”. Allen levend gemaakt Dan wil ik als laatste nog één tekst behandelen, het is een heel belangrijk citaat in dit verband. 1 Korinthe 15 is hét hoofdstuk bij uitstek, waarin Paulus uiteenzet wat de geweldige consequenties zijn van het feit, dat ooit de steen voor het graf werd weg gewenteld, even buiten de poorten van Jeruzalem, toen de Eersteling, Jezus Christus, opstond … en wat de uitwerking daarvan is. Niet alleen het feit wordt gesteld – dat is een geschiedkundig feit, gedocumenteerd met honderden getuigen (1Kor.15:5-8) – maar dan laat hij ook zien wat de geweldige reikwijdte, de impact van die daad, is. En dan staat er – min of meer een soortgelijk vers als in Romeinen 5 – opnieuw die vergelijking: 37

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication