36

Heel Zijn schepping, iedere creatie en elk mensenkind, zal Hij uiteindelijk dan daar gebracht hebben, waar Hij het in Zijn hart en in Zijn voornemen toe gesteld heeft. Vandaar dat 1 Timotheüs niet slechts zegt dat God wil dat alle mensen gered worden (2:4), maar ook dat God een Redder is van alle mensen (4:10). Wat de wil van de mens betreft: zelfs het hart van de koning wordt door God bestuurd (Spreuken 21:1). God verhardt én opent harten van wie Hij maar wil (Rom.9:18; Hand.16:14). God is GOD en niemand kan Zijn bedoeling en plannen weerstaan (Rom.9:20; Job 42:2). Zijn wil zal uiteindelijk geschieden. GOD doet al wat Hém behaagt (Ps.115:3). “Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet”, zo luidt terecht de tekst van een bekend lied. Kijk, daar word ik nou blij van! Want dat betekent dat we een God hebben, die alle touwtjes – als ik het zo mag zeggen – in handen heeft en alles uitwerkt precies zoals Hij dat wil en zoals Zijn hart dat ingeeft. Ik zeg daar duizendkoppig “amen” op; Hij gaat dat realiseren. Is dat een reden om God te danken en te loven of niet? Ik wil het graag daarbij laten. 41

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication