24

Letterlijk staat er: “die (…) ons opnieuw verwekt tot een levende hoop” – namelijk – “door de opstanding van Jezus Christus vanuit de doden”. 1Pet.1:3 Hier blijkt dus dat God verwekt tot nieuw leven. Dat maakt Hem Vader in een heel bijzondere zin, namelijk: Hij is niet alleen maar Vader van de hele oude schepping – in die zin is Hij de Vader van élk schepsel – , maar Hij maakt ook weer een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is feitelijk begonnen bij wat je hier leest: de opstanding van Jezus Christus vanuit de doden. Toen is nieuw leven aan het licht gekomen, en degenen die vandaag geloven, zijn nu ‘opnieuw verwekt’. Paulus noemt dat dan vooral: “een nieuwe schepping”. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God …” 2Kor.5:17-18a [NBG51] Dat geeft aan dat God niet alleen de Vader is van de oude schepping, maar óók van de nieuwe schepping. En dat God de Vader is van de nieuwe schepping, is iets wat alleen gelovigen nog maar weten. Alleen gelovigen zijn een nieuwe schepping, de rest nog niet. Dat maakt dat gelovigen op een bijzondere wijze “kinderen van God” zijn. Ziet u? Dus Hij is de Vader van alle schepselen, sowieso. Én Hij is eveneens de Vader van de nieuwe schepping. Op dit moment is dat bijzondere vaderschap, met betrekking tot het nieuwe leven, alleen voor de gelovigen een feit, maar ik zeg er meteen bij: dat is een momentopname. Want dat is de huidige situatie voor degenen die Hem vandaag mogen kennen. God is de Vader van het nieuwe leven, maar dat betekent dat Hij dat straks zal zijn van alle mensen!

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication