27

alles leidt en alles tot een goed einde brengt! Wie zou dat kunnen verstoren? Als er maar één God is, dan kan er nooit iets misgaan. Als je dat weet, dan heb je rust, dan heb je vrede. “… één God en Vader van allen …” En of je dit nou betrekt op de oude schepping of op de nieuwe schepping, in beide gevallen is het uiteindelijk sowieso waar. Dus God is inderdaad universeel Vader. Trouwens, het woord ‘universum’ dat is een aanduiding van het heelal. Dat is geen Bijbels woord, maar het is wel mooi om te bedenken: het is één geheel. ‘Het al’ is heel, maar wij noemen dat ‘universum’ – ‘uni’ en dan ‘versum’. ‘Uni’ betekent één en dat ‘versum’ heeft te maken met wenden of keren, draaien. Letterlijk betekent universum: gekeerd tot de Ene. Dat is een belofte! God is inderdaad de God en Vader van het universum. En het al keert zich tot de Ene. Kol.1:20 Waarom? Wel, het is uit Hem voortgekomen. Hij is de Vader van allen. Hij is daarom ook boven allen, dat lijkt mij nogal wiedes. En Hij is door allen, die is wat moeilijker, maar ik versta het zo: dat Hij ook degene is die, door alles en door allen, alles dáár brengt waar Híj het hebben wil. Uit en door en tot. “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen (Grieks: ta panta = het al): Hem zij de heerlijkheid …” Rom.11:36 [NBG51] En ook inderdaad tot Hem en letterlijk en in allen. Dat is trouwens Gods grote ultieme doel: dat Hij zal wonen in elk schepsel: God, alles in allen. “… opdat God zij alles in allen.” 1Kor.15:28 [NBG51]

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication