22

Wijkteams onder de loep ‘De kennis zit in het hele team’ Ze zijn de basis van de wijkgerichte aanpak van veel gemeenten: sociale wijkteams. In de praktijk blijkt de organisatievorm niet overal hetzelfde. Er leven nog genoeg vragen over inrichting, aansturing en bekostiging van de wijkteams. Veel gemeenten zoeken naar de beste vorm voor de wijkteams. In 2015 belicht Ruim Baan in elke editie twee wijkteams. In dit nummer: sociale wijkteams in Leeuwarden en de jeugdteams in Tiel. SOCIALE WIJKTEAMS LEEUWARDEN Henry de Boer, organisatiedeskundige en directeur-bestuurder van De Coöperatie Amaryllis De samenstelling In 2011 spraken vijftien organisaties in Leeuwarden af medewerkers te leveren aan sociale wijkteams. De gedetacheerde medewerkers bleven in dienst van hun moederbedrijf en hadden daardoor vaak nog een eigen case­load. Ook werden ze regelmatig op het hoofdkantoor verwacht. ‘Dat bleek in de praktijk tot frictie te leiden’, zegt Henry de Boer, organisatiedeskundige en tegenwoordig directeur­bestuurder van De Coöperatie Amaryllis. ‘Het waren geen hechte, homogene teams.’ Dat moest anders, vond ook de gemeente Leeuwarden. Henry de Boer kreeg in 2014 de opdracht om samen met de vijf hoofdleveranciers van de wijkteams een andere organisatievorm te vinden voor de sociale wijkteams. Er kwam één nieuwe partij om de teams aan te sturen: De Coöperatie Amaryllis – één overkoepelend orgaan, waaronder negen zelfstandig functionerende sociale wijkteams vallen. De uitvoering Deze sociale wijkteams verschillen per gebied in omvang en samenstelling. Henry de Boer: ‘Alle teams hebben een vaste kern van professionals met een achtergrond in een van de leefdomeinen. Daarnaast hebben we de overheersende pro22 Jeugdzorg blematiek per wijk in kaart gebracht en de benodigde expertise in het team versterkt. Om te kijken hoe we jeugdproblematiek het beste kunnen organiseren, loopt er dit jaar een pilot. In één gebied hebben we naast het sociale wijkteam een apart jeugden gezinsteam. In een ander gebied is het jeugd­ en gezinsteam geïntegreerd in het sociale wijkteam. En dan zijn er natuurlijk nog de “gewone” sociale wijkteams waarin jeugdzorg is vertegenwoordigd, maar geen specifiek onderscheid wordt gemaakt. In de loop van 2016 moet blijken met welke aanpak gezinnen het beste geholpen zijn.’ De eerste bevindingen ‘De sociaal werkers vinden deze werkwijze een verrijking, maar ze moeten wel wennen. Van sociaal werkers vragen we nu om naar een cliënt te gaan, in de wetenschap dat ze misschien niet alle vragen inhoudelijk kunnen beantwoorden. Daar voelen medewerkers zich nog weleens onzeker over. Maar dat hoeft niet. Ze hebben allemaal genoeg basiskennis om de juiste vragen te stellen. En de rest van de kennis zit in het team. In de praktijk lopen onze teamleden nog wel aan tegen de wettelijke grenzen van het systeem. Ze moeten immers nog steeds met drie aparte wetten rekening houden: de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet. Ik denk dat de transformatie pas echt kan slagen als dat systeem binnen de wettelijke kaders naar één verordening wordt teruggebracht.

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication