8

KWALITEITSKADER SEKSUEEL MISBRUIK ‘Het taboe is eraf’ Na de harde conclusies uit het rapport van de commissie-Samson in 2012 gingen jeugdzorginstel lingen massaal aan de slag om het seksueel misbruik in de jeugdzorg tegen te gaan. De commissie-Rouvoet ontwikkelde in opdracht van Jeugdzorg Nederland een kwaliteitskader om de benodigde cultuuromslag een fundament te geven. Beleidsmedewerker Ylva van den Hengel: ‘De voorgestelde maatregelen zijn grotendeels doorgevoerd.’ Hoe is het kwaliteitskader tot stand gekomen? ‘Seksueel misbruik is een gevoelig onderwerp. Het is voor medewerkers en cliënten moeilijk om erover te praten of het aan te kaarten. Dat moest veranderen. Naar aanleiding van het Samson­rapport heeft Jeugdzorg Nederland een onafhankelijke commissie opgericht, onder leiding van André Rouvoet. In mei 2013 is het ‘Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de Jeugdzorg’ door de commissie­Rouvoet vastgesteld en zijn alle organisaties die zijn aangesloten bij Jeugdzorg Nederland, gestart met de implementatie.’ 8 Jeugdzorg

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication