113

Gymnastiekvereniging SSS Grou Dat bewegen gezond is voor jong en oud is bij de meeste mensen wel bekend. Gymnastiekvereniging SSS Grou biedt gymnastiek vanaf 2 jaar oud (nijntje beweegdiploma), freerunnen, rhönradturnen en bewegen voor ouderen en heeft een selectiegroep voor turnsters. Iedereen kan zich via onze e-mail of website aanmelden voor twee proeflessen. Hengelsportvereniging Idaarderadeel “Een ieder mag graag vissen”. Geen betere plek dan Grou en omgeving om deze oude Friese spreuk in praktijk te brengen. Overal waar je kijkt is open water; ‘het huis van de vis’. Van de open ruime meren zoals het Pikmeer en de Ee tot de mooie polder ‘de Burd’. Maar ook in de bebouwde kom zijn vele fraaie plekken om een hengeltje uit te gooien. Vissen is een leuke hobby voor jong en oud en dat al generaties lang. www.sss-grou.nl info@sss-grou www.sportvisserij.frl 0566 624 455  SportvisserijFryslan  sportvisserij_fryslan HSF de Pikmarruters HSF de Pikmarruters is een actieve en gezellige rijvereniging voor ruiters en amazones van alle leeftijden. Zowel met paard als met pony ben je van harte welkom om lid van onze vereniging te worden. Op zondagochtend zijn onze wekelijkse clublessen. De lessen zijn voornamelijk gericht op dressuur en af en toe wordt er een hindernis in de rijbak gezet. Daarnaast organiseren we diverse activiteiten zoals clinics, onderlinge wedstrijden en onze jaarlijkse buitenrit. We hebben een eigen rijbak op de ‘Idaederhoek’, tussen Grou en Idaerd. Kom gerust eens langs! It Gild het oudste ziekenfonds van Nederland It Gild is opgericht op 5 mei 1776. De doelstelling is eerst geweest het uitkeren van geld bij ziekte, invaliditeit en bij sterfte (kistjejild) en bovendien een ouderdomsuitkering. Na verloop van tijd bleek dat de eerdergenoemde doelstelling niet te handhaven was en werd in 1911 besloten dat vanaf die tijd ‘It Gild’ een ziekenfonds zou zijn dus alleen een uitkering bij ziekte en ongeval. www.pikmarruters.nl hsfdepikmarruters@gmail.com  pikmarruters 111 verenigingen

114 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication